• Luyện viết Transcript
 • Tập dịch
 • Tập nói và phát âm chuẩn
 • Ghi âm
 • Đóng vai nhân vật
 • Các câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn sử dụng website Kết nối tiếng Anh Phim

Công cụ "Luyện viết Transcript"

 • Bước 1

  Bước 1
 • Bước 2

  Bước 2
 • Bước 3

  Bước 3
 • Bước 4

  Bước 4