Đang tải
Tạm dừng phim
Xem phim
Tạm dừng
00 : 00
00:00
 / 
00:00
HD

Hệ thống phím tắt trong trình xem video Kết nối tiếng Anh Phim

Phím cách (Space) : Xem/Dừng Video

Phím điều hướng , : điều chỉnh tốc độ video nhanh (chậm).

Phím điều hướng , : lùi video (tiến video tới) một khoảng 5s

Tổ hợp phím : Ctrl + , : tăng (giảm) âm lượng video

Phím số 1 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh

Phím số 2 : Tùy chọn hiển thị Sub Việt

Phím số 3 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh-Việt(nếu có)

Phím số 4 : Tùy chọn không hiển thị Sub

Xem Phương pháp học tiếng anh qua phim hiệu quả

Ban dang xem phim tai ketnoitienganh.com

x
00:00 00:00

* Kéo 2 đầu mút để xem phim theo đoạn ngắn

Anh Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
 • Over 100 years ago, Titans suddenly appeared

  Hơn 100 năm trước TiTan bỗng dưng xuất hiện
 • and devoured most of humanity, decimating civilization.

  ăn ngấu nghiến gấn hết nhân loại, tàn sát nền văn minh
 • The survivors built three massive concentric walls

  Những người sống sót đã dựng lên 3 bức tường đồng tâm khổng lồ
 • to prevent another Titan invasion, and managed a peaceful life inside.

  để ngăn chặn lũ TiTan và bảo vệ cuộc sống hòa bình bên trong
 • But even though the walls have stood for 100 years,

  nhưng dù bức tường có đứng vẫn 100 năm
 • there are no guarantees they won't fall today.

  thì không có nghĩa nó không sụp đổ trong hôm nay
 • He was fired again! What a hopeless kid.

  Nó lại bị đuổi việc rồi! Đúng là hết thuốc chữa
 • Eren? again?

  Eren sao? Lại nữa à?
 • What to do with him...

  Phải làm gì với cậu ta đây?
 • What to do, indeed.

  Phải làm gì đây?.
 • Sorry Dad, I need to step out.

  Bố ơi, Con ra ngoài chút nhé
 • Going to see Eren?

  - Đi gặp Eren à?
 • Tell him...

  Vâng,
 • I'm all out of job leads.

  Nói với nó là bố hết việc cho nó rồi
 • I'm going now.

  Con đi đây
 • Make it clear.

  nói rõ cho nó biết
 • The usual hill, I bet.

  Cá là cậu ta ở ngọn đồi mọi khi
 • Be careful.

  Cẩn thận đấy
 • - Hey there. - Can I get some rapeseed oil?

  - Chào anh - Bisa Aku
 • It's a good crop this year.

  Cho tôi ít dầu hạt cải nhé
 • - A full tank. - Sure thing.

  - Đầy thùng luôn nhé - Ok
 • Outta the way!

  Tránh đường - Tránh đường
 • Armin! This thing you made me, it broke.

  Anh Armin, món đồ anh làm cho em nó hỏng rồi
 • See?

  Thấy không anh?
 • I'll fix it later.

  Chút anh sửa nhé
 • Don't take too long.

  Đừng sửa lâu quá đấy!
 • Oh, sorry.

  Xin lỗi
 • - Is Mikasa around? - Mikasa?

  - Mikasanya có ở đây không ạ? - Mikasa?
 • Mikasa!

  Mikasa!
 • Eren!

  Eren!
Các đoạn phim bạn đã lưu 0
Các đoạn đã cắt cho phim này 0
Các phim liên quan
 • Loading...

  Loading...

  Độ khó : 1
  Số người học : 4271
  Lượt xem : 5568

Attack On Titan Part 1

đại chiến Titan phần 1

 • 99,567
 • ( 1 lượt đánh giá )
 • Độ khó :
 • 1

Mô tả phim

Mankind is under the terror of titans, a beast in which feast on human flesh. Teenage boy Eren Jaeger must use his special gift to fight alongside with the military to defeat the titan race.

Avatar
Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Avatar
[{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":13400,"sub":"Over 100 years ago, Titans suddenly appeared","sub_id":"004b7db0-23bc-11e6-87f9-f67e478f14f9","sub_index":3,"time_frame":"00:00:13,400 --> 00:00:17,400","to_time":17400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":17400,"sub":"and devoured most of humanity, \ndecimating civilization.","sub_id":"004bf2e0-23bc-11e6-b8a4-cc71611d1071","sub_index":4,"time_frame":"00:00:17,400 --> 00:00:23,400","to_time":23400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":24900,"sub":"The survivors built three \nmassive concentric walls","sub_id":"004c4100-23bc-11e6-9a82-fea24fc703e9","sub_index":5,"time_frame":"00:00:24,900 --> 00:00:29,200","to_time":29200,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":29400,"sub":"to prevent another Titan invasion, \nand managed a peaceful life inside.","sub_id":"004c8f20-23bc-11e6-a7c0-e8628a5be231","sub_index":6,"time_frame":"00:00:29,400 --> 00:00:37,400","to_time":37400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":37400,"sub":"But even though the walls \nhave stood for 100 years,","sub_id":"004cb630-23bc-11e6-b2cc-22f8fc24acb8","sub_index":7,"time_frame":"00:00:37,400 --> 00:00:41,400","to_time":41400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":41400,"sub":"there are no guarantees \nthey won't fall today.","sub_id":"004d0450-23bc-11e6-ac96-44a79d154d31","sub_index":8,"time_frame":"00:00:41,400 --> 00:00:47,400","to_time":47400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":52400,"sub":"He was fired again! \n What a hopeless kid.","sub_id":"004d2b60-23bc-11e6-88ed-c8fb536f73d8","sub_index":9,"time_frame":"00:00:52,400 --> 00:00:56,400","to_time":56400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":56400,"sub":"Eren? again?","sub_id":"004d5270-23bc-11e6-8521-3e907e7b3919","sub_index":10,"time_frame":"00:00:56,400 --> 00:00:58,400","to_time":58400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":58400,"sub":"What to do with him...","sub_id":"004da090-23bc-11e6-b9bc-52bc94d8e357","sub_index":11,"time_frame":"00:00:58,400 --> 00:01:00,400","to_time":60400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":60400,"sub":"What to do, indeed.","sub_id":"004deeb0-23bc-11e6-ad77-3a0cc9a5137f","sub_index":12,"time_frame":"00:01:00,400 --> 00:01:02,400","to_time":62400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":67500,"sub":"Sorry Dad, I need to step out.","sub_id":"004e15c0-23bc-11e6-8e45-97eb1c645598","sub_index":13,"time_frame":"00:01:07,500 --> 00:01:10,000","to_time":70000,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":70100,"sub":"Going to see Eren?","sub_id":"004e8af0-23bc-11e6-8a4a-ea7151acce8d","sub_index":14,"time_frame":"00:01:10,100 --> 00:01:12,100","to_time":72100,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":72100,"sub":"Tell him... ","sub_id":"004eb200-23bc-11e6-951a-122d7bdcad8f","sub_index":15,"time_frame":"00:01:12,100 --> 00:01:14,100","to_time":74100,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":74100,"sub":"I'm all out of job leads.","sub_id":"004f0020-23bc-11e6-8e62-5d1710d71954","sub_index":16,"time_frame":"00:01:14,100 --> 00:01:16,900","to_time":76900,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":76900,"sub":"I'm going now.","sub_id":"004f2730-23bc-11e6-adfb-8f43179e446f","sub_index":17,"time_frame":"00:01:16,900 --> 00:01:18,600","to_time":78600,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":78620,"sub":"Make it clear.","sub_id":"004f4e40-23bc-11e6-8e44-99b65cfe7675","sub_index":18,"time_frame":"00:01:18,620 --> 00:01:19,590","to_time":79590,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":79900,"sub":"The usual hill, I bet.","sub_id":"004f9c60-23bc-11e6-b797-58f728be3cae","sub_index":19,"time_frame":"00:01:19,900 --> 00:01:21,900","to_time":81900,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":82600,"sub":"Be careful.","sub_id":"004fc370-23bc-11e6-a8b2-fc20dc5f801c","sub_index":20,"time_frame":"00:01:22,600 --> 00:01:23,400","to_time":83400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":83400,"sub":"- Hey there. \n- Can I get some rapeseed oil?","sub_id":"004fea80-23bc-11e6-8a07-05bcf91cb720","sub_index":21,"time_frame":"00:01:23,400 --> 00:01:25,400","to_time":85400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":86800,"sub":"It's a good crop this year.","sub_id":"00501190-23bc-11e6-935b-c905d2f5b402","sub_index":22,"time_frame":"00:01:26,800 --> 00:01:28,700","to_time":88700,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":88700,"sub":"- A full tank. \n- Sure thing.","sub_id":"00505fb0-23bc-11e6-99b6-2999127b91d1","sub_index":23,"time_frame":"00:01:28,700 --> 00:01:30,700","to_time":90700,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":96900,"sub":"Outta the way!","sub_id":"0050add0-23bc-11e6-84bf-5b521276b12a","sub_index":24,"time_frame":"00:01:36,900 --> 00:01:38,900","to_time":98900,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":105900,"sub":"Armin! This thing you made me, \nit broke.","sub_id":"00512300-23bc-11e6-9547-99bd1fe7137f","sub_index":25,"time_frame":"00:01:45,900 --> 00:01:49,900","to_time":109900,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":112900,"sub":"See?","sub_id":"00517120-23bc-11e6-a94d-00edb96be1e7","sub_index":26,"time_frame":"00:01:52,900 --> 00:01:54,300","to_time":114300,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":117400,"sub":"I'll fix it later.","sub_id":"0051bf40-23bc-11e6-9810-d4f967ece6c1","sub_index":27,"time_frame":"00:01:57,400 --> 00:01:59,400","to_time":119400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":120900,"sub":"Don't take too long.","sub_id":"0051e650-23bc-11e6-8f68-497dc1b2b94a","sub_index":28,"time_frame":"00:02:00,900 --> 00:02:02,700","to_time":122700,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":126400,"sub":"Oh, sorry.","sub_id":"00523470-23bc-11e6-aa0a-083014a037c5","sub_index":29,"time_frame":"00:02:06,400 --> 00:02:08,200","to_time":128200,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":147900,"sub":"- Is Mikasa around? \n- Mikasa?","sub_id":"00545750-23bc-11e6-bcfe-7a0b1c2b525b","sub_index":30,"time_frame":"00:02:27,900 --> 00:02:29,900","to_time":149900,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":149900,"sub":"Mikasa!","sub_id":"0054a570-23bc-11e6-bee4-87ddb1007b26","sub_index":31,"time_frame":"00:02:29,900 --> 00:02:31,900","to_time":151900,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":187900,"sub":"Eren!","sub_id":"0054cc80-23bc-11e6-85dc-e8158dbc0eeb","sub_index":32,"time_frame":"00:03:07,900 --> 00:03:09,900","to_time":189900,"lang":"en"}] [{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":13500,"sub":"Hơn 100 năm trước TiTan bỗng dưng xuất hiện","sub_id":"fb0a74b0-32d8-11e6-a2c1-bfa009e1d206","sub_index":1,"time_frame":"00:00:13,500 --> 00:00:17,500","to_time":17500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":17500,"sub":"ăn ngấu nghiến gấn hết nhân loại, \ntàn sát nền văn minh","sub_id":"fb0ac2d0-32d8-11e6-aa63-42b6e65c51f2","sub_index":2,"time_frame":"00:00:17,500 --> 00:00:23,500","to_time":23500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":25000,"sub":"Những người sống sót đã dựng lên 3 bức tường đồng tâm khổng lồ","sub_id":"fb0ae9e0-32d8-11e6-8ff1-5758c7bafc33","sub_index":3,"time_frame":"00:00:25,000 --> 00:00:29,300","to_time":29300,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":29500,"sub":"để ngăn chặn lũ TiTan và bảo vệ cuộc sống hòa bình bên trong","sub_id":"fb0b3800-32d8-11e6-9832-1c4dd72febc0","sub_index":4,"time_frame":"00:00:29,500 --> 00:00:37,500","to_time":37500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":37500,"sub":"nhưng dù bức tường có đứng vẫn 100 năm","sub_id":"fb0b8620-32d8-11e6-912e-ffef679fc36c","sub_index":5,"time_frame":"00:00:37,500 --> 00:00:41,500","to_time":41500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":41500,"sub":"thì không có nghĩa nó không sụp đổ trong hôm nay","sub_id":"fb0bad30-32d8-11e6-a221-511022281c56","sub_index":6,"time_frame":"00:00:41,500 --> 00:00:47,500","to_time":47500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":52500,"sub":"Nó lại bị đuổi việc rồi! \n Đúng là hết thuốc chữa","sub_id":"fb0c4970-32d8-11e6-8e13-ac031f6ad4b2","sub_index":7,"time_frame":"00:00:52,500 --> 00:00:56,500","to_time":56500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":56500,"sub":"Eren sao? Lại nữa à?","sub_id":"fb0ce5b0-32d8-11e6-a1fd-16deb3a4f2df","sub_index":8,"time_frame":"00:00:56,500 --> 00:00:58,500","to_time":58500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":58500,"sub":"Phải làm gì với cậu ta đây?","sub_id":"fb0da900-32d8-11e6-a569-9d3d7435f730","sub_index":9,"time_frame":"00:00:58,500 --> 00:01:00,500","to_time":60500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":60500,"sub":"Phải làm gì đây?.","sub_id":"fb0df720-32d8-11e6-ba40-4804789c8f97","sub_index":10,"time_frame":"00:01:00,500 --> 00:01:02,500","to_time":62500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":67600,"sub":"Bố ơi, Con ra ngoài chút nhé","sub_id":"fb0e4540-32d8-11e6-80cb-e27167ae35ff","sub_index":11,"time_frame":"00:01:07,600 --> 00:01:10,100","to_time":70100,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":70200,"sub":"- Đi gặp Eren à?","sub_id":"fb0e6c50-32d8-11e6-adcb-17c383fafe59","sub_index":12,"time_frame":"00:01:10,200 --> 00:01:12,200","to_time":72200,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":72200,"sub":"Vâng,","sub_id":"fb0eba70-32d8-11e6-b556-1fe9a64cd6b0","sub_index":13,"time_frame":"00:01:12,200 --> 00:01:14,200","to_time":74200,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":74200,"sub":"Nói với nó là bố hết việc cho nó rồi","sub_id":"fb0ee180-32d8-11e6-aa51-d210966af21b","sub_index":14,"time_frame":"00:01:14,200 --> 00:01:17,000","to_time":77000,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":77000,"sub":"Con đi đây","sub_id":"fb0f0890-32d8-11e6-b700-2930331f9a6c","sub_index":15,"time_frame":"00:01:17,000 --> 00:01:18,700","to_time":78700,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":78720,"sub":"nói rõ cho nó biết","sub_id":"fb0f56b0-32d8-11e6-a3da-6d4cdaec72ef","sub_index":16,"time_frame":"00:01:18,720 --> 00:01:19,690","to_time":79690,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":80000,"sub":"Cá là cậu ta ở ngọn đồi mọi khi","sub_id":"fb0f7dc0-32d8-11e6-9d50-b53ad05fa874","sub_index":17,"time_frame":"00:01:20,000 --> 00:01:22,000","to_time":82000,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":82700,"sub":"Cẩn thận đấy","sub_id":"fb0fcbe0-32d8-11e6-a394-e3da7d16673b","sub_index":18,"time_frame":"00:01:22,700 --> 00:01:23,500","to_time":83500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":83500,"sub":"- Chào anh \n - Bisa Aku","sub_id":"fb101a00-32d8-11e6-86c6-d803e54747ad","sub_index":19,"time_frame":"00:01:23,500 --> 00:01:25,500","to_time":85500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":86900,"sub":"Cho tôi ít dầu hạt cải nhé","sub_id":"fb10b640-32d8-11e6-85e7-03a5cd9d7f3d","sub_index":20,"time_frame":"00:01:26,900 --> 00:01:28,800","to_time":88800,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":88800,"sub":"- Đầy thùng luôn nhé \n - Ok","sub_id":"fb1486d0-32d8-11e6-88c6-35517e1e06da","sub_index":21,"time_frame":"00:01:28,800 --> 00:01:30,800","to_time":90800,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":97000,"sub":"Tránh đường - Tránh đường","sub_id":"fb15bf50-32d8-11e6-8737-11821e744546","sub_index":22,"time_frame":"00:01:37,000 --> 00:01:39,000","to_time":99000,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":106000,"sub":"Anh Armin, món đồ anh làm cho em nó hỏng rồi","sub_id":"fb163480-32d8-11e6-bc8e-fb39cfa4fba9","sub_index":23,"time_frame":"00:01:46,000 --> 00:01:50,000","to_time":110000,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":113000,"sub":"Thấy không anh?","sub_id":"fb179410-32d8-11e6-a63b-938ead509640","sub_index":24,"time_frame":"00:01:53,000 --> 00:01:54,400","to_time":114400,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":117500,"sub":"Chút anh sửa nhé","sub_id":"fb17e230-32d8-11e6-807f-653075d12f5f","sub_index":25,"time_frame":"00:01:57,500 --> 00:01:59,500","to_time":119500,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":121000,"sub":"Đừng sửa lâu quá đấy!","sub_id":"fb183050-32d8-11e6-a758-4170a1deb26a","sub_index":26,"time_frame":"00:02:01,000 --> 00:02:02,800","to_time":122800,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":126500,"sub":"Xin lỗi","sub_id":"fb187e70-32d8-11e6-97d7-9000c2c21a4f","sub_index":27,"time_frame":"00:02:06,500 --> 00:02:08,300","to_time":128300,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":148000,"sub":"- Mikasanya có ở đây không ạ? \n - Mikasa?","sub_id":"fb18cc90-32d8-11e6-ab85-1f50a05c9ff0","sub_index":28,"time_frame":"00:02:28,000 --> 00:02:30,000","to_time":150000,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":150000,"sub":"Mikasa!","sub_id":"fb18f3a0-32d8-11e6-9a0c-42a221c7cd48","sub_index":29,"time_frame":"00:02:30,000 --> 00:02:32,000","to_time":152000,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_attack-on-titan-part-1-episode-1","from_time":188000,"sub":"Eren!","sub_id":"fb191ab0-32d8-11e6-b118-4ada4b775e02","sub_index":30,"time_frame":"00:03:08,000 --> 00:03:10,000","to_time":190000,"lang":"vi"}]