Đang tải
Tạm dừng phim
Xem phim
Tạm dừng
00 : 00
00:00
 / 
00:00
HD

Hệ thống phím tắt trong trình xem video Kết nối tiếng Anh Phim

Phím cách (Space) : Xem/Dừng Video

Phím điều hướng , : điều chỉnh tốc độ video nhanh (chậm).

Phím điều hướng , : lùi video (tiến video tới) một khoảng 5s

Tổ hợp phím : Ctrl + , : tăng (giảm) âm lượng video

Phím số 1 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh

Phím số 2 : Tùy chọn hiển thị Sub Việt

Phím số 3 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh-Việt(nếu có)

Phím số 4 : Tùy chọn không hiển thị Sub

Xem Phương pháp học tiếng anh qua phim hiệu quả

Ban dang xem phim tai ketnoitienganh.com

x
00:00 00:00

* Kéo 2 đầu mút để xem phim theo đoạn ngắn

Anh Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
 • My name is Kiera Cameron,

  Tên tôi là Kiera Cameron, sp
 • and I came here from the year 2077.

  tôi đến đây từ năm 2077.
 • Evolution is on our schedule.

  Tiến hóa nằm trong kế hoạch của ta.
 • The war begins now.

  Cuộc chiến bắt đầu rồi.
 • Emily, it's ok.

  Emily, ổn cả.
 • I love you, too.

  Anh cũng yêu em.
 • Emily!

  Emily!
 • I have to accept the truth.

  Tôi phải chấp nhận sự thật.
 • That I may never get back to him.

  Tôi có thể không bao giờ quay lại được với nó.
 • That doesn't mean I have to stop trying.

  Đó không có nghĩa là tôi phải thôi cố gắng.
 • That's all I've ever wanted.

  Đó là tất cả gì tôi muốn.
 • To put the pieces back together and return to my family.

  Lắp các mảnh ghép lại và quay về với gia đình mình.
 • I'm sorry, Kiera.

  Tôi xin lỗi, Kiera.
 • Alec, I can go home!

  Alec, tôi có thể về nhà!
 • I know.

  Tôi biết.
 • But I have to save her.

  Nhưng tôi phải cứu cô ấy.
 • Emily, I travelled through time for you.

  Emily, anh đã du hành thời gian vì em.
 • You.

  Anh.
 • I choose you.

  Em chọn anh.
 • So I guess we're not gonna be pals then, huh?

  Tôi đoán ta sẽ không còn là bạn bè há?
 • I don't see how.

  Tôi chẳng thấy cách chi.
 • There are two Alec Sadlers.

  Có hai Alec Sadler.
 • He made the time device work.

  Cậu ấy chế tạo thành công máy thời gian.
 • He traveled back to change things

  Cậu ấy du hành về quá khứ để thay đổi mọi thứ
 • and created another timeline.

  và tạo ra dòng thời gian khác.
 • This one.

  Dòng thời gian này.
 • That's what created the ultimate future

  Đó là thứ tạo nên tương lai sau cùng
 • that this guy comes from.

  nơi anh chàng này đến.
 • Travelers lead, let's knock all the dominos down.

  Manh mối du hành giả, hãy xô đổ tất cả các quân cờ domino.
 • When things get too hairy, I want you to use this.

  Khi mọi việc quá kinh khủng, tôi muốn anh dùng thứ này.
Các đoạn phim bạn đã lưu 0
Các đoạn đã cắt cho phim này 0
Các phim liên quan
 • Loading...

  Loading...

  Độ khó : 1
  Số người học : 4271
  Lượt xem : 5568

Continuum - season 4 - Tập 1

Cổng Thời Gian - Phần 4

 • 180,391
 • ( 0 lượt đánh giá )
 • Độ khó : 3
 • 0

Mô tả phim

Đây là phần cuối cùng của bộ phim khoa học viễn tưởng xoay quanh Kiera Cameron, một nữ thám tử tới từ tương lai năm 2077, đã phát hiện ra mình bị mắc kẹt ở quá khứ - năm 2012 tại Vancouver. Trong khi đó thì những tên tội phạm vô cùng độc ác cũng đã du hành về quá khứ để thay đổi trật tự thế giới...Cuộc chiến khốc liệt bắt đầu từ đây!

Avatar
Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Avatar
[{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":6250,"sub":"<i>My name is Kiera Cameron,</i>","sub_id":"2836c851-f4be-11e5-8ff4-4dc54b2c5ef1","sub_index":1,"time_frame":"00:00:06,250 --> 00:00:07,886","to_time":7886,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":8176,"sub":"<i>and I came here from the year 2077.</i>","sub_id":"28376493-f4be-11e5-87c4-a4f53c6477f5","sub_index":2,"time_frame":"00:00:08,176 --> 00:00:10,857","to_time":10857,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":11625,"sub":"Evolution is on our schedule.","sub_id":"28387605-f4be-11e5-a705-cb7e504cb7ff","sub_index":3,"time_frame":"00:00:11,625 --> 00:00:13,808","to_time":13808,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":13809,"sub":"The war begins now.","sub_id":"28398777-f4be-11e5-b4a2-08deaddd290e","sub_index":4,"time_frame":"00:00:13,809 --> 00:00:15,415","to_time":15415,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":15925,"sub":"Emily, it's ok.","sub_id":"283bf879-f4be-11e5-ace8-1c4dfdba6e23","sub_index":5,"time_frame":"00:00:15,925 --> 00:00:17,657","to_time":17657,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":17751,"sub":"I love you, too.","sub_id":"283ce2db-f4be-11e5-af5a-b27322d28d22","sub_index":6,"time_frame":"00:00:17,751 --> 00:00:19,004","to_time":19004,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":19812,"sub":"Emily!","sub_id":"283df44d-f4be-11e5-9ec5-ccf3f4866ed1","sub_index":7,"time_frame":"00:00:19,812 --> 00:00:21,003","to_time":21003,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":24831,"sub":"I have to accept the truth.","sub_id":"283edeaf-f4be-11e5-a9e2-c5c42cf6509a","sub_index":8,"time_frame":"00:00:24,831 --> 00:00:26,701","to_time":26701,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":26999,"sub":"That I may never get back to him.","sub_id":"283fc911-f4be-11e5-af4b-b84004bcf3e7","sub_index":9,"time_frame":"00:00:26,999 --> 00:00:28,432","to_time":28432,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":28433,"sub":"That doesn't mean I have to stop trying.","sub_id":"28406553-f4be-11e5-a9bd-8d89623debd8","sub_index":10,"time_frame":"00:00:28,433 --> 00:00:30,634","to_time":30634,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":30635,"sub":"That's all I've ever wanted.","sub_id":"28414fb5-f4be-11e5-9b2b-54b8b17e79d2","sub_index":11,"time_frame":"00:00:30,635 --> 00:00:32,002","to_time":32002,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":32003,"sub":"To put the pieces back together \nand return to my family.","sub_id":"28428837-f4be-11e5-a787-044fd0cc9f0f","sub_index":12,"time_frame":"00:00:32,003 --> 00:00:36,139","to_time":36139,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":36140,"sub":"I'm sorry, Kiera.","sub_id":"28434b89-f4be-11e5-85f1-21f3ee1dfefe","sub_index":13,"time_frame":"00:00:36,140 --> 00:00:37,373","to_time":37373,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":37374,"sub":"Alec, I can go home!","sub_id":"284399ab-f4be-11e5-8a07-ff2d381d91c6","sub_index":14,"time_frame":"00:00:37,374 --> 00:00:39,942","to_time":39942,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":39943,"sub":"I know.","sub_id":"28440edd-f4be-11e5-a697-8076477c2c3d","sub_index":15,"time_frame":"00:00:39,943 --> 00:00:42,477","to_time":42477,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":42478,"sub":"But I have to save her.","sub_id":"28445cff-f4be-11e5-bd9a-e8e325d255b6","sub_index":16,"time_frame":"00:00:42,478 --> 00:00:44,378","to_time":44378,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":44379,"sub":"Emily, I travelled through time for you.","sub_id":"2844ab21-f4be-11e5-b60c-9d867c89bd28","sub_index":17,"time_frame":"00:00:44,379 --> 00:00:46,911","to_time":46911,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":48180,"sub":"You.","sub_id":"2844f943-f4be-11e5-b875-96de0cc46fad","sub_index":18,"time_frame":"00:00:48,180 --> 00:00:50,748","to_time":50748,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":50749,"sub":"I choose you.","sub_id":"28452055-f4be-11e5-9178-e581cc9ddc8a","sub_index":19,"time_frame":"00:00:50,749 --> 00:00:52,182","to_time":52182,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":52183,"sub":"So I guess we're not \ngonna be pals then, huh?","sub_id":"28456e77-f4be-11e5-9046-3c1308b413d8","sub_index":20,"time_frame":"00:00:52,183 --> 00:00:54,284","to_time":54284,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":54285,"sub":"I don't see how.","sub_id":"2845bc99-f4be-11e5-b62f-e1bc4f1ccf09","sub_index":21,"time_frame":"00:00:54,285 --> 00:00:56,052","to_time":56052,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":56053,"sub":"<i>There are two Alec Sadlers.</i>","sub_id":"2845e3ab-f4be-11e5-939b-e5a6594141bf","sub_index":22,"time_frame":"00:00:56,053 --> 00:00:57,653","to_time":57653,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":57654,"sub":"<i>He made the time device work.</i>","sub_id":"284631cd-f4be-11e5-be3d-357cda2237a7","sub_index":23,"time_frame":"00:00:57,654 --> 00:00:59,221","to_time":59221,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":59222,"sub":"He traveled back to change things","sub_id":"28467fef-f4be-11e5-b377-c29f564d438e","sub_index":24,"time_frame":"00:00:59,222 --> 00:01:00,689","to_time":60689,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":60690,"sub":"and created another timeline.","sub_id":"2846a701-f4be-11e5-8c4f-e4ee5552855f","sub_index":25,"time_frame":"00:01:00,690 --> 00:01:02,857","to_time":62857,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":62858,"sub":"This one.","sub_id":"2846f523-f4be-11e5-bc1a-aaea26e0d409","sub_index":26,"time_frame":"00:01:02,858 --> 00:01:04,525","to_time":64525,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":64526,"sub":"<i>That's what created the ultimate future</i>","sub_id":"28474345-f4be-11e5-a7c0-b8a02cc6f948","sub_index":27,"time_frame":"00:01:04,526 --> 00:01:06,293","to_time":66293,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":66294,"sub":"<i>that this guy comes from.</i>","sub_id":"28476a57-f4be-11e5-91d7-cc62547c018c","sub_index":28,"time_frame":"00:01:06,294 --> 00:01:08,094","to_time":68094,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":68095,"sub":"Travelers lead, let's \nknock all the dominos down.","sub_id":"2847b879-f4be-11e5-a73e-b7011087ff0f","sub_index":29,"time_frame":"00:01:08,095 --> 00:01:10,429","to_time":70429,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":70430,"sub":"When things get too hairy, \nI want you to use this.","sub_id":"2847df8b-f4be-11e5-80f2-c0e9b0635ccf","sub_index":30,"time_frame":"00:01:10,430 --> 00:01:13,565","to_time":73565,"lang":"en"}] [{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":6250,"sub":"Tên tôi là Kiera Cameron, sp","sub_id":"c417e18d-f4bb-11e5-aa4d-48f39d45dbda","sub_index":1,"time_frame":"00:00:06,250 --> 00:00:07,886","to_time":7886,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":8176,"sub":"tôi đến đây từ năm 2077.","sub_id":"c4187dcf-f4bb-11e5-be53-c1c16e1ca03f","sub_index":2,"time_frame":"00:00:08,176 --> 00:00:10,857","to_time":10857,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":11625,"sub":"Tiến hóa nằm trong \nkế hoạch của ta.","sub_id":"c4191a11-f4bb-11e5-b396-f99b9fe4f68f","sub_index":3,"time_frame":"00:00:11,625 --> 00:00:13,808","to_time":13808,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":13809,"sub":"Cuộc chiến bắt đầu rồi.","sub_id":"c4196833-f4bb-11e5-a866-9644f3b5b14d","sub_index":4,"time_frame":"00:00:13,809 --> 00:00:15,415","to_time":15415,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":15925,"sub":"Emily, ổn cả.","sub_id":"c41a0475-f4bb-11e5-87af-02aa8ef071a7","sub_index":5,"time_frame":"00:00:15,925 --> 00:00:17,657","to_time":17657,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":17751,"sub":"Anh cũng yêu em.","sub_id":"c41a79a7-f4bb-11e5-97d6-b38f8690d3cb","sub_index":6,"time_frame":"00:00:17,751 --> 00:00:19,004","to_time":19004,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":19812,"sub":"Emily!","sub_id":"c41aeed9-f4bb-11e5-a354-ce8eb4800cbc","sub_index":7,"time_frame":"00:00:19,812 --> 00:00:21,003","to_time":21003,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":24831,"sub":"Tôi phải chấp nhận sự thật.","sub_id":"c41b640b-f4bb-11e5-9447-f519dc7a31f7","sub_index":8,"time_frame":"00:00:24,831 --> 00:00:26,701","to_time":26701,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":26999,"sub":"Tôi có thể không bao giờ \nquay lại được với nó.","sub_id":"c41c004d-f4bb-11e5-a53e-950cae797e1e","sub_index":9,"time_frame":"00:00:26,999 --> 00:00:28,432","to_time":28432,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":28433,"sub":"Đó không có nghĩa là \ntôi phải thôi cố gắng.","sub_id":"c41c757f-f4bb-11e5-8683-350eb3fe84dd","sub_index":10,"time_frame":"00:00:28,433 --> 00:00:30,634","to_time":30634,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":30635,"sub":"Đó là tất cả gì tôi muốn.","sub_id":"c41ceab1-f4bb-11e5-a3d0-d232836e35ad","sub_index":11,"time_frame":"00:00:30,635 --> 00:00:32,002","to_time":32002,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":32003,"sub":"Lắp các mảnh ghép lại \nvà quay về với gia đình mình.","sub_id":"c41d38d3-f4bb-11e5-9b7c-171aeae07981","sub_index":12,"time_frame":"00:00:32,003 --> 00:00:36,139","to_time":36139,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":36140,"sub":"Tôi xin lỗi, Kiera.","sub_id":"c41dd515-f4bb-11e5-806b-09a346c63f74","sub_index":13,"time_frame":"00:00:36,140 --> 00:00:37,373","to_time":37373,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":37374,"sub":"Alec, tôi có thể về nhà!","sub_id":"c41e2337-f4bb-11e5-abbe-d15004bd8d6f","sub_index":14,"time_frame":"00:00:37,374 --> 00:00:39,942","to_time":39942,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":39943,"sub":"Tôi biết.","sub_id":"c41e9869-f4bb-11e5-b025-53f93e1a0835","sub_index":15,"time_frame":"00:00:39,943 --> 00:00:42,477","to_time":42477,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":42478,"sub":"Nhưng tôi phải cứu cô ấy.","sub_id":"c41ee68b-f4bb-11e5-a20e-2772c713e658","sub_index":16,"time_frame":"00:00:42,478 --> 00:00:44,378","to_time":44378,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":44379,"sub":"Emily, anh đã \ndu hành thời gian vì em.","sub_id":"c41f34ad-f4bb-11e5-88bc-f175c11cd7b5","sub_index":17,"time_frame":"00:00:44,379 --> 00:00:46,911","to_time":46911,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":48180,"sub":"Anh.","sub_id":"c41f82cf-f4bb-11e5-809c-17df484b1217","sub_index":18,"time_frame":"00:00:48,180 --> 00:00:50,748","to_time":50748,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":50749,"sub":"Em chọn anh.","sub_id":"c41fa9e1-f4bb-11e5-8f00-2a95d5259005","sub_index":19,"time_frame":"00:00:50,749 --> 00:00:52,182","to_time":52182,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":52183,"sub":"Tôi đoán ta sẽ \nkhông còn là bạn bè há?","sub_id":"c41ff803-f4bb-11e5-8cf1-ba8be0b494b2","sub_index":20,"time_frame":"00:00:52,183 --> 00:00:54,284","to_time":54284,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":54285,"sub":"Tôi chẳng thấy cách chi.","sub_id":"c4204625-f4bb-11e5-91cb-4e2f6837bc88","sub_index":21,"time_frame":"00:00:54,285 --> 00:00:56,052","to_time":56052,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":56053,"sub":"Có hai Alec Sadler.","sub_id":"c4209447-f4bb-11e5-a26a-0719727c88fe","sub_index":22,"time_frame":"00:00:56,053 --> 00:00:57,653","to_time":57653,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":57654,"sub":"Cậu ấy chế tạo thành công \nmáy thời gian.","sub_id":"c420e269-f4bb-11e5-a5b9-5a17e132568f","sub_index":23,"time_frame":"00:00:57,654 --> 00:00:59,221","to_time":59221,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":59222,"sub":"Cậu ấy du hành về quá khứ \nđể thay đổi mọi thứ","sub_id":"c421097b-f4bb-11e5-9de6-58d74bc2db21","sub_index":24,"time_frame":"00:00:59,222 --> 00:01:00,689","to_time":60689,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":60690,"sub":"và tạo ra dòng thời gian khác.","sub_id":"c421579d-f4bb-11e5-b3a0-23b20dba1808","sub_index":25,"time_frame":"00:01:00,690 --> 00:01:02,857","to_time":62857,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":62858,"sub":"Dòng thời gian này.","sub_id":"c421cccf-f4bb-11e5-a9c5-f8077b26b539","sub_index":26,"time_frame":"00:01:02,858 --> 00:01:04,525","to_time":64525,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":64526,"sub":"Đó là thứ tạo nên \ntương lai sau cùng","sub_id":"c4221af1-f4bb-11e5-b924-444eb83a0db3","sub_index":27,"time_frame":"00:01:04,526 --> 00:01:06,293","to_time":66293,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":66294,"sub":"nơi anh chàng này đến.","sub_id":"c4226913-f4bb-11e5-ade9-184424bb72dd","sub_index":28,"time_frame":"00:01:06,294 --> 00:01:08,094","to_time":68094,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":68095,"sub":"Manh mối du hành giả, hãy xô đổ \ntất cả các quân cờ domino.","sub_id":"c422b735-f4bb-11e5-905f-3d94428865cb","sub_index":29,"time_frame":"00:01:08,095 --> 00:01:10,429","to_time":70429,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_continuum-season-4-episode-1","from_time":70430,"sub":"Khi mọi việc quá kinh khủng, \ntôi muốn anh dùng thứ này.","sub_id":"c4230557-f4bb-11e5-89be-4a83a61732a2","sub_index":30,"time_frame":"00:01:10,430 --> 00:01:13,565","to_time":73565,"lang":"vi"}]