Đang tải
Tạm dừng phim
Xem phim
Tạm dừng
00 : 00
00:00
 / 
00:00
HD

Hệ thống phím tắt trong trình xem video Kết nối tiếng Anh Phim

Phím cách (Space) : Xem/Dừng Video

Phím điều hướng , : điều chỉnh tốc độ video nhanh (chậm).

Phím điều hướng , : lùi video (tiến video tới) một khoảng 5s

Tổ hợp phím : Ctrl + , : tăng (giảm) âm lượng video

Phím số 1 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh

Phím số 2 : Tùy chọn hiển thị Sub Việt

Phím số 3 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh-Việt(nếu có)

Phím số 4 : Tùy chọn không hiển thị Sub

Xem Phương pháp học tiếng anh qua phim hiệu quả

Ban dang xem phim tai ketnoitienganh.com

x
00:00 00:00

* Kéo 2 đầu mút để xem phim theo đoạn ngắn

Anh Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
 • LONDON, ENGLAND

  LONDON, ANH QUỐC
 • They say if you want a glimpse of the future...

  Người ta nói nếu muốn thấy trước tương lai
 • Just look behind you.

  chỉ cần nhìn về quá khứ.
 • I used to think that was bollocks.

  Anh từng nghĩ điều đó thật vớ vẩn.
 • Now I realize...

  Bây giờ anh đã hiểu ra
 • you can't outrun the past.

  rằng ta không thể chạy trốn quá khứ.
 • When we were kids...

  Hồi còn nhỏ,
 • You'd start fights with the toughest bastards in the yard.

  em từng gây sự đánh nhau với những đứa gấu nhất trường.
 • But I was the one... who were to step in and finish them.

  Nhưng anh là người phải can dự và kết thúc các vụ đó.
 • Rest now, little brother.

  Nghỉ ngơi đi em trai
 • While I settle your one last score.

  trong lúc anh giải quyết món nợ cuối của em.
 • Take care of my brother.

  Hãy chăm sóc em trai tôi.
 • Anything happens to him...

  Nếu nó gặp chuyện gì,
 • I'll come back looking for you.

  tôi sẽ quay lại tính sổ các người.
 • Here.

  Cho nè.
 • Hold this.

  Hold this.
 • Come on, Dom, so where are you taking me?

  Thôi nào, Dom. Anh đưa em đi đâu vậy?
 • They say an open road helps you think...

  Người ta nói đường vắng giúp suy nghĩ thông suốt hơn
 • about where you've been...

  về những nơi ta đã đến,
 • where you're going.

  và nơi ta sẽ đi.
 • So you don't remember any of this yet?

  Em vẫn chưa nhớ lại những chuyện này à?
 • It's not fair.

  Thật không công bằng
 • You know I don't.

  Anh biết em không nhớ mà.
 • So what is it exactly that you're trying to show me?

  Rốt cuộc anh muốn cho em xem cái gì?
 • That.

  Đó.
 • Race Wars.

  Khu Race Wars.
 • We used to come here?

  Ta từng tới đây à?
 • "Come here"?

  "Tới đây" ư?
 • We invented it. RACE WARS

  Chúng ta đã tạo ra cuộc đua này.
 • Keep it under 9000 rpms.

  Hãy chạy dưới mức 9000 vòng/phút.
Các đoạn phim bạn đã lưu 0
Các đoạn đã cắt cho phim này 0
Các phim liên quan
 • Loading...

  Loading...

  Độ khó : 1
  Số người học : 4271
  Lượt xem : 5568

Fast And Furious 7

Quá Nhanh Qúa Nguy Hiểm 7

 • 360,688
 • ( 0 lượt đánh giá )
 • Độ khó : 3
 • 1

Mô tả phim

Fast And Furious 7 là phần thứ 7 của series phim hành động Mỹ nổi tiếng Fast And Furious. Và phần bảy sẽ có bối cảnh chính ở Trung Đông, vùng đất vùng đất đậm đặc không khí Hồi giáo huyền hoặc với những nhà thờ hình chum tuyệt mỹ và những tiếng kinh Koran vang vọng.

Avatar
Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Avatar
[{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":22595,"sub":"LONDON, ENGLAND","sub_id":"a00bb9b3-f4c1-11e5-8979-c9f7af049ac3","sub_index":1,"time_frame":"00:00:22,595 --> 00:00:24,587","to_time":24587,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":24743,"sub":"They say if you want a glimpse of the future...","sub_id":"a00c7d05-f4c1-11e5-893e-48a57a180fe6","sub_index":2,"time_frame":"00:00:24,743 --> 00:00:26,800","to_time":26800,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":27716,"sub":"Just look behind you.","sub_id":"a00d4057-f4c1-11e5-949e-265cf83c55d5","sub_index":3,"time_frame":"00:00:27,716 --> 00:00:29,454","to_time":29454,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":31155,"sub":"I used to think that was bollocks.","sub_id":"a00ddc99-f4c1-11e5-8bef-2167feb717f0","sub_index":4,"time_frame":"00:00:31,155 --> 00:00:33,062","to_time":33062,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":35123,"sub":"Now I realize...","sub_id":"a00e51cb-f4c1-11e5-871c-cb11ad9fbd68","sub_index":5,"time_frame":"00:00:35,123 --> 00:00:36,349","to_time":36349,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":39125,"sub":"you can't outrun the past.","sub_id":"a00f151d-f4c1-11e5-9a6e-26e643b86b5f","sub_index":6,"time_frame":"00:00:39,125 --> 00:00:40,567","to_time":40567,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":46368,"sub":"When we were kids...","sub_id":"a00fb15f-f4c1-11e5-9e09-dcaf59d47a85","sub_index":7,"time_frame":"00:00:46,368 --> 00:00:48,061","to_time":48061,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":49884,"sub":"You'd start fights with the toughest bastards in the yard.","sub_id":"a0104da1-f4c1-11e5-8b39-0c196eb1e020","sub_index":8,"time_frame":"00:00:49,884 --> 00:00:52,745","to_time":52745,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":53604,"sub":"But I was the one... who were to step in and finish them.","sub_id":"a0113803-f4c1-11e5-b5e8-3e87a420da30","sub_index":9,"time_frame":"00:00:53,604 --> 00:00:57,334","to_time":57334,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":58105,"sub":"Rest now, little brother.","sub_id":"a011ad35-f4c1-11e5-8248-26d21751e55c","sub_index":10,"time_frame":"00:00:58,105 --> 00:00:59,623","to_time":59623,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":60665,"sub":"While I settle your one last score.","sub_id":"a0124977-f4c1-11e5-9eea-7f9ba23e8296","sub_index":11,"time_frame":"00:01:00,665 --> 00:01:02,318","to_time":62318,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":69246,"sub":"Take care of my brother.","sub_id":"a012e5b9-f4c1-11e5-9728-ddb0578994a8","sub_index":12,"time_frame":"00:01:09,246 --> 00:01:10,474","to_time":70474,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":72012,"sub":"Anything happens to him...","sub_id":"a013f72b-f4c1-11e5-8fe6-f2bb1855849f","sub_index":13,"time_frame":"00:01:12,012 --> 00:01:13,368","to_time":73368,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":73960,"sub":"I'll come back looking for you.","sub_id":"a014ba7d-f4c1-11e5-8b33-561fc47233f9","sub_index":14,"time_frame":"00:01:13,960 --> 00:01:15,295","to_time":75295,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":98317,"sub":"Here.","sub_id":"a015a4df-f4c1-11e5-93ad-caa58682dc1f","sub_index":15,"time_frame":"00:01:38,317 --> 00:01:39,317","to_time":99317,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":99318,"sub":"Hold this.","sub_id":"a0166831-f4c1-11e5-a332-b5d07a7b0437","sub_index":16,"time_frame":"00:01:39,318 --> 00:01:40,318","to_time":100318,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":166111,"sub":"Come on, Dom, so where are you taking me?","sub_id":"a017a0b3-f4c1-11e5-b8f7-f7c01dd8f3b4","sub_index":17,"time_frame":"00:02:46,111 --> 00:02:48,492","to_time":168492,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":169109,"sub":"They say an open road helps you think...","sub_id":"a0188b15-f4c1-11e5-9508-8f6a91ee302b","sub_index":18,"time_frame":"00:02:49,109 --> 00:02:51,458","to_time":171458,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":172549,"sub":"about where you've been...","sub_id":"a01a86e7-f4c1-11e5-a9bc-2a9b688f0394","sub_index":19,"time_frame":"00:02:52,549 --> 00:02:54,062","to_time":174062,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":174828,"sub":"where you're going.","sub_id":"a01bbf69-f4c1-11e5-99cf-f41a4a69855b","sub_index":20,"time_frame":"00:02:54,828 --> 00:02:56,058","to_time":176058,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":179020,"sub":"So you don't remember any of this yet?","sub_id":"a01d6d1b-f4c1-11e5-b4b5-8ae322bdfd70","sub_index":21,"time_frame":"00:02:59,020 --> 00:03:00,750","to_time":180750,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":181438,"sub":"It's not fair.","sub_id":"a01e095d-f4c1-11e5-80d4-b8ad1c33753c","sub_index":22,"time_frame":"00:03:01,438 --> 00:03:02,438","to_time":182438,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":183162,"sub":"You know I don't.","sub_id":"a01e7e8f-f4c1-11e5-8d00-c15334ba700d","sub_index":23,"time_frame":"00:03:03,162 --> 00:03:04,602","to_time":184602,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":189357,"sub":"So what is it exactly that you're trying to show me?","sub_id":"a01eccb1-f4c1-11e5-9c13-87e6f3448a61","sub_index":24,"time_frame":"00:03:09,357 --> 00:03:12,207","to_time":192207,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":193427,"sub":"That.","sub_id":"a01f9003-f4c1-11e5-95f9-d9894e29875f","sub_index":25,"time_frame":"00:03:13,427 --> 00:03:14,524","to_time":194524,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":199082,"sub":"Race Wars.","sub_id":"a0200535-f4c1-11e5-9945-2e692275ed57","sub_index":26,"time_frame":"00:03:19,082 --> 00:03:20,523","to_time":200523,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":202604,"sub":"We used to come here?","sub_id":"a020a177-f4c1-11e5-a9f1-3a6f2231219c","sub_index":27,"time_frame":"00:03:22,604 --> 00:03:23,765","to_time":203765,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":204052,"sub":"\"Come here\"?","sub_id":"a02116a9-f4c1-11e5-b1d9-c92d2774c633","sub_index":28,"time_frame":"00:03:24,052 --> 00:03:25,297","to_time":205297,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":205916,"sub":"We invented it. RACE WARS","sub_id":"a02164cb-f4c1-11e5-a247-b746f36f8b2c","sub_index":29,"time_frame":"00:03:25,916 --> 00:03:31,781","to_time":211781,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":249163,"sub":"Keep it under 9000 rpms.","sub_id":"a021d9fd-f4c1-11e5-90b3-ef456f81bd8a","sub_index":30,"time_frame":"00:04:09,163 --> 00:04:11,248","to_time":251248,"lang":"en"}] [{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":22595,"sub":"LONDON, ANH QUỐC","sub_id":"1ebd455b-fbfd-11e5-8378-76b0f9b6e7e8","sub_index":1,"time_frame":"00:00:22,595 --> 00:00:24,587","to_time":24587,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":24743,"sub":"Người ta nói nếu muốn \nthấy trước tương lai","sub_id":"1ebd937d-fbfd-11e5-836e-90322e814217","sub_index":2,"time_frame":"00:00:24,743 --> 00:00:26,800","to_time":26800,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":27716,"sub":"chỉ cần nhìn về quá khứ.","sub_id":"1ebde19f-fbfd-11e5-aea0-466004444082","sub_index":3,"time_frame":"00:00:27,716 --> 00:00:29,454","to_time":29454,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":31155,"sub":"Anh từng nghĩ điều đó thật vớ vẩn.","sub_id":"1ebe2fc1-fbfd-11e5-a6de-c6fc4cffbd2b","sub_index":4,"time_frame":"00:00:31,155 --> 00:00:33,062","to_time":33062,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":35123,"sub":"Bây giờ anh đã hiểu ra","sub_id":"1ebea4f3-fbfd-11e5-996f-db98be0984f0","sub_index":5,"time_frame":"00:00:35,123 --> 00:00:36,349","to_time":36349,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":39125,"sub":"rằng ta không thể chạy trốn quá khứ.","sub_id":"1ebf1a25-fbfd-11e5-b9f2-01ac6f73941e","sub_index":6,"time_frame":"00:00:39,125 --> 00:00:40,567","to_time":40567,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":46368,"sub":"Hồi còn nhỏ,","sub_id":"1ebf4137-fbfd-11e5-b45e-e16ffaa7d82c","sub_index":7,"time_frame":"00:00:46,368 --> 00:00:48,061","to_time":48061,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":49884,"sub":"em từng gây sự đánh nhau \nvới những đứa gấu nhất trường.","sub_id":"1ebf8f59-fbfd-11e5-8dc3-e4950595001b","sub_index":8,"time_frame":"00:00:49,884 --> 00:00:52,745","to_time":52745,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":53604,"sub":"Nhưng anh là người phải \ncan dự và kết thúc các vụ đó.","sub_id":"1ebfdd7b-fbfd-11e5-9c6c-946102cc8b64","sub_index":9,"time_frame":"00:00:53,604 --> 00:00:57,334","to_time":57334,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":58105,"sub":"Nghỉ ngơi đi em trai","sub_id":"1ec02b9d-fbfd-11e5-a9aa-3b57fabf7b70","sub_index":10,"time_frame":"00:00:58,105 --> 00:00:59,623","to_time":59623,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":60665,"sub":"trong lúc anh giải quyết \nmón nợ cuối của em.","sub_id":"1ec0a0cf-fbfd-11e5-bf40-a3282ec407f9","sub_index":11,"time_frame":"00:01:00,665 --> 00:01:02,318","to_time":62318,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":69246,"sub":"Hãy chăm sóc em trai tôi.","sub_id":"1ec11601-fbfd-11e5-9695-c372efc30c7b","sub_index":12,"time_frame":"00:01:09,246 --> 00:01:10,474","to_time":70474,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":72012,"sub":"Nếu nó gặp chuyện gì,","sub_id":"1ec18b33-fbfd-11e5-9819-6aaf11a4a1ea","sub_index":13,"time_frame":"00:01:12,012 --> 00:01:13,368","to_time":73368,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":73960,"sub":"tôi sẽ quay lại tính sổ các người.","sub_id":"1ec1d955-fbfd-11e5-b13f-540c31b781d9","sub_index":14,"time_frame":"00:01:13,960 --> 00:01:15,295","to_time":75295,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":98317,"sub":"Cho nè.","sub_id":"1ec22777-fbfd-11e5-9a36-cad614afd849","sub_index":15,"time_frame":"00:01:38,317 --> 00:01:39,317","to_time":99317,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":99318,"sub":"Hold this. \n","sub_id":"1ec27599-fbfd-11e5-a51e-05fb24dd0706","sub_index":16,"time_frame":"00:01:39,318 --> 00:01:40,318","to_time":100318,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":166111,"sub":"Thôi nào, Dom. \nAnh đưa em đi đâu vậy?","sub_id":"1ec2c3bb-fbfd-11e5-8f66-8124fa0d0e00","sub_index":17,"time_frame":"00:02:46,111 --> 00:02:48,492","to_time":168492,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":169109,"sub":"Người ta nói đường vắng giúp \nsuy nghĩ thông suốt hơn","sub_id":"1ec311dd-fbfd-11e5-8861-74b5b182d8db","sub_index":18,"time_frame":"00:02:49,109 --> 00:02:51,458","to_time":171458,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":172549,"sub":"về những nơi ta đã đến,","sub_id":"1ec35fff-fbfd-11e5-be69-a9f278a1abb9","sub_index":19,"time_frame":"00:02:52,549 --> 00:02:54,062","to_time":174062,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":174828,"sub":"và nơi ta sẽ đi.","sub_id":"1ec3d531-fbfd-11e5-9f30-f7aa44c535bc","sub_index":20,"time_frame":"00:02:54,828 --> 00:02:56,058","to_time":176058,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":179020,"sub":"Em vẫn chưa nhớ lại \nnhững chuyện này à?","sub_id":"1ec42353-fbfd-11e5-9365-79fcbc1ecdca","sub_index":21,"time_frame":"00:02:59,020 --> 00:03:00,750","to_time":180750,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":181438,"sub":"Thật không công bằng","sub_id":"1ec47175-fbfd-11e5-95c2-bf1976f6dcbe","sub_index":22,"time_frame":"00:03:01,438 --> 00:03:02,438","to_time":182438,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":183162,"sub":"Anh biết em không nhớ mà.","sub_id":"1ec4bf97-fbfd-11e5-a90e-2fc1efb22ba0","sub_index":23,"time_frame":"00:03:03,162 --> 00:03:04,602","to_time":184602,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":189357,"sub":"Rốt cuộc anh muốn \ncho em xem cái gì?","sub_id":"1ec50db9-fbfd-11e5-8435-dc44423f74ae","sub_index":24,"time_frame":"00:03:09,357 --> 00:03:12,207","to_time":192207,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":193427,"sub":"Đó.","sub_id":"1ec5a9fb-fbfd-11e5-9d83-e098c8dd6927","sub_index":25,"time_frame":"00:03:13,427 --> 00:03:14,524","to_time":194524,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":199082,"sub":"Khu Race Wars.","sub_id":"1ec5f81d-fbfd-11e5-91c1-effb72f8bf2b","sub_index":26,"time_frame":"00:03:19,082 --> 00:03:20,523","to_time":200523,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":202604,"sub":"Ta từng tới đây à?","sub_id":"1ec6463f-fbfd-11e5-9159-7446fcfc3efc","sub_index":27,"time_frame":"00:03:22,604 --> 00:03:23,765","to_time":203765,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":204052,"sub":"\"Tới đây\" ư?","sub_id":"1ec69461-fbfd-11e5-aaa8-61352ba21fde","sub_index":28,"time_frame":"00:03:24,052 --> 00:03:25,297","to_time":205297,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":205916,"sub":"Chúng ta đã tạo ra cuộc đua này.","sub_id":"1ec70993-fbfd-11e5-9b3e-a295b3c9f0b7","sub_index":29,"time_frame":"00:03:25,916 --> 00:03:31,781","to_time":211781,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_fast-and-furious-7-episode-1","from_time":249163,"sub":"Hãy chạy dưới mức 9000 vòng/phút.","sub_id":"1ec77ec5-fbfd-11e5-bc07-42f0f365f007","sub_index":30,"time_frame":"00:04:09,163 --> 00:04:11,248","to_time":251248,"lang":"vi"}]