Đang tải
Tạm dừng phim
Xem phim
Tạm dừng
00 : 00
00:00
 / 
00:00
HD

Hệ thống phím tắt trong trình xem video Kết nối tiếng Anh Phim

Phím cách (Space) : Xem/Dừng Video

Phím điều hướng , : điều chỉnh tốc độ video nhanh (chậm).

Phím điều hướng , : lùi video (tiến video tới) một khoảng 5s

Tổ hợp phím : Ctrl + , : tăng (giảm) âm lượng video

Phím số 1 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh

Phím số 2 : Tùy chọn hiển thị Sub Việt

Phím số 3 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh-Việt(nếu có)

Phím số 4 : Tùy chọn không hiển thị Sub

Xem Phương pháp học tiếng anh qua phim hiệu quả

Ban dang xem phim tai ketnoitienganh.com

x
00:00 00:00

* Kéo 2 đầu mút để xem phim theo đoạn ngắn

Anh Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
 • Peace.

  "Hòa bình".
 • Long ago,

  Rất lâu trước đây,
 • before the founders established this great city of ours

  trước khi những nhà sáng lập xây dựng thành phố vĩ đại của chúng ta,
 • that word was all but meaningless, an ideal as elusive as a dream.

  đó là một từ ngữ vô nghĩa, một lý tưởng chỉ có trong mơ.
 • Now, 200 years later.

  Hiện tại, 200 năm sau,
 • We are all of us living proof that peace is indeed attainable.

  chúng ta là những bằng chứng sống rằng hòa bình là điều có thể đạt được.
 • The reason for this is of course are faction system.

  Lý do dĩ nhiên là nhờ hệ thống Môn Phái.
 • Erudite, Dauntless, Amity, Candor, Abnegation.

  Erudite, Dauntless, (*Trí Thức, Dũng cảm) Amity, Candor, Abnegation. (*Hòa Hảo, Trung Thực, Vị Tha)
 • In dividing people according to personality and attitude

  Nhờ việc phân chia mọi người dựa theo tính cách và phẩm chất...
 • we've created a society in which each faction plays a critical role

  chúng ta đã tạo ra được một cộng đồng... nơi mà mỗi Môn Phái đều đóng vai trò quan trọng...
 • in maintaining the social order.

  trong việc duy trì trật tự xã hội.
 • But this harmony we achieved is now under attack from

  Nhưng sự hòa hợp mà chúng ta đạt được đang bị đe dọa...
 • a small but extremely dangerous group of individuals.

  bởi một nhóm người tuy ít nhưng cực kỳ nguy hiểm.
 • We call them "Divergents".

  Chúng ta gọi họ là Divergents*. (*Những kẻ bất khả trị / Những kẻ dị biệt).
 • They are in essence the worst of what humanity used to be

  Họ mang những phẩm chất tồi tệ nhất của loài người trong quá khứ...
 • rebellious, defiant, and uncontrollable.

  nổi loạn, khiêu khích và không thể kiểm soát.
 • Five days ago, a rogue group of divergents

  5 ngày trước, một nhóm Divergents...
 • posing as Dauntless brutely invaded Abnegation

  đã giả danh Dauntless tấn công Abnegation một cách tàn bạo...
 • in an obvious attempt to cripple the faction

  với mục đích rõ ràng là muốn làm tê liệt hệ thống Môn Phái...
 • system by attacking it's most vulnerable members.

  bằng cách nhắm vào cộng đồng yếu nhất.
 • These divergents despise our system because

  Những kẻ Divergents này khinh thường hệ thống của chúng ta...
 • they are incapable of conforming to it.

  vì họ không phù hợp với nó.
 • These latest rumours for example that I was somehow behind the attack on abnegation

  Những tin đồn gần đây về chuyện tôi... là người đứng sau vụ tấn công Abnegation...
 • is nothing more that divergent propaganda.

  chỉ là những lời tuyên truyền bịa đặt của nhóm Divergent.
 • I have devoted myself to bringing these fugitives to justice.

  Tôi đã cống hiến sức lực để đưa bọn tội phạm này ra trước công lý.
 • I've exercised my right as acting council leader to declare martial law

  Với tư cách lãnh đạo an ninh của Hội Đồng, tôi sẽ dùng quyền lực của mình... để tuyên bố thiết quân luật...
 • until im confident that any threat to our security has been eliminated.

  cho đến khi tôi chắc chắn rằng... toàn bộ mối đe dọa đến sự an nguy của chúng ta đều đã bị loại bỏ.
 • Tell Jeanine we got it.

  Báo với Jeanine là chúng ta tìm được rồi.
 • We are all that's left of humanity.

  Chúng ta là phần còn sót lại của nhân loại.
 • The vast wall that encloses this city

  Những bức tường hùng vĩ bao quanh thành phố này...
Các đoạn phim bạn đã lưu 0
Các đoạn đã cắt cho phim này 0
Các phim liên quan
 • Loading...

  Loading...

  Độ khó : 1
  Số người học : 4271
  Lượt xem : 5568

Insurgent

Những Kẻ Nổi Loạn

 • 489,813
 • ( 0 lượt đánh giá )
 • Độ khó : 3
 • 0

Mô tả phim

Insurgent là phần hai của bộ phim Divergent. Trong phần này, mối đe dọa ngấm ngầm trong hệ thống xã hội đã bắt đầu lộ diện, và để đủ sức mạnh đương đâu với nó, Tris phải tiếp tục chinh phục được nỗi sợ hãi của bản thân trong chính những giấc mơ của mình. Tris mang những phẩm chất của cả 2 phân khu là Dauntless và Abnegation như Tris, điều đó đồng nghĩa với việc cô phải đối diện với sự mất mát của những người thân yêu nhất.

Avatar
Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Avatar
[{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":60297,"sub":"<i>Peace.</i>","sub_id":"511cc54d-f4c9-11e5-8486-d29608290400","sub_index":1,"time_frame":"00:01:00,297 --> 00:01:02,716","to_time":62716,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":62816,"sub":"<i>Long ago,</i>","sub_id":"511d136f-f4c9-11e5-bc1f-3229176c174d","sub_index":2,"time_frame":"00:01:02,816 --> 00:01:05,117","to_time":65117,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":65118,"sub":"<i>before the founders established \nthis great city of ours</i>","sub_id":"511d6191-f4c9-11e5-9b63-d32c4909f5d5","sub_index":3,"time_frame":"00:01:05,118 --> 00:01:08,376","to_time":68376,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":68577,"sub":"<i>that word was all but meaningless, \nan ideal as elusive as a dream.</i>","sub_id":"511dd6c3-f4c9-11e5-96b4-ab3fa36815d2","sub_index":4,"time_frame":"00:01:08,577 --> 00:01:13,583","to_time":73583,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":74218,"sub":"<i>Now, 200 years later.</i>","sub_id":"511e4bf5-f4c9-11e5-bdf3-180a7a74172d","sub_index":5,"time_frame":"00:01:14,218 --> 00:01:16,632","to_time":76632,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":77399,"sub":"<i>We are all of us living proof \nthat peace is indeed attainable.</i>","sub_id":"511e9a17-f4c9-11e5-bbba-aa05a52f698e","sub_index":6,"time_frame":"00:01:17,399 --> 00:01:21,561","to_time":81561,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":82367,"sub":"<i>The reason for this is of \ncourse are faction system.</i>","sub_id":"511f0f49-f4c9-11e5-ada9-a5dccdf68658","sub_index":7,"time_frame":"00:01:22,367 --> 00:01:25,518","to_time":85518,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":86008,"sub":"<i>Erudite, Dauntless, \nAmity, Candor, Abnegation.</i>","sub_id":"511f5d6b-f4c9-11e5-87f5-4f44fceab0ce","sub_index":8,"time_frame":"00:01:26,008 --> 00:01:30,658","to_time":90658,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":91012,"sub":"<i>In dividing people according \nto personality and attitude</i>","sub_id":"511ff9ad-f4c9-11e5-bbb0-d88c026b3c02","sub_index":9,"time_frame":"00:01:31,012 --> 00:01:34,396","to_time":94396,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":94612,"sub":"<i>we've created a society in which \neach faction plays a critical role</i>","sub_id":"512047cf-f4c9-11e5-9e14-68ea7c5abd53","sub_index":10,"time_frame":"00:01:34,612 --> 00:01:38,824","to_time":98824,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":99025,"sub":"<i>in maintaining the social order.</i>","sub_id":"5120bd01-f4c9-11e5-8d88-e29d8c05ceb1","sub_index":11,"time_frame":"00:01:39,025 --> 00:01:40,382","to_time":100382,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":100582,"sub":"<i>But this harmony we achieved \nis now under attack from</i>","sub_id":"51215943-f4c9-11e5-89ed-457d7abf50a5","sub_index":12,"time_frame":"00:01:40,582 --> 00:01:43,971","to_time":103971,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":103996,"sub":"<i>a small but extremely dangerous \ngroup of individuals.</i>","sub_id":"5121f585-f4c9-11e5-b748-0f424776f93b","sub_index":13,"time_frame":"00:01:43,996 --> 00:01:47,321","to_time":107321,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":107497,"sub":"<i>We call them \"Divergents\".</i>","sub_id":"51226ab7-f4c9-11e5-86ed-8d8c3e594337","sub_index":14,"time_frame":"00:01:47,497 --> 00:01:50,434","to_time":110434,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":110634,"sub":"<i>They are in essence the worst \nof what humanity used to be</i>","sub_id":"5122dfe9-f4c9-11e5-a49a-b3299ed882c6","sub_index":15,"time_frame":"00:01:50,634 --> 00:01:54,765","to_time":114765,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":115257,"sub":"<i>rebellious, defiant, and uncontrollable.</i>","sub_id":"51232e0b-f4c9-11e5-8514-4324832c74e3","sub_index":16,"time_frame":"00:01:55,257 --> 00:01:58,982","to_time":118982,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":119754,"sub":"<i>Five days ago, a rogue \ngroup of divergents</i>","sub_id":"5123ca4d-f4c9-11e5-88da-f46b181af7c1","sub_index":17,"time_frame":"00:01:59,754 --> 00:02:03,190","to_time":123190,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":123215,"sub":"<i>posing as Dauntless brutely \ninvaded Abnegation</i>","sub_id":"5124186f-f4c9-11e5-82bb-c29ee5ddde94","sub_index":18,"time_frame":"00:02:03,215 --> 00:02:06,945","to_time":126945,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":126946,"sub":"<i>in an obvious attempt \nto cripple the faction</i>","sub_id":"51248da1-f4c9-11e5-b9ae-c4be3eba07c4","sub_index":19,"time_frame":"00:02:06,946 --> 00:02:08,847","to_time":128847,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":128872,"sub":"<i>system by attacking it's \nmost vulnerable members.</i>","sub_id":"512502d3-f4c9-11e5-8844-0ad7b676fd7a","sub_index":20,"time_frame":"00:02:08,872 --> 00:02:10,982","to_time":130982,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":133196,"sub":"<i>These divergents despise our system because</i>","sub_id":"512550f5-f4c9-11e5-a9ab-d331c484194f","sub_index":21,"time_frame":"00:02:13,196 --> 00:02:16,019","to_time":136019,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":136020,"sub":"<i>they are incapable of conforming to it.</i>","sub_id":"5125c627-f4c9-11e5-8a9a-f35219471288","sub_index":22,"time_frame":"00:02:16,020 --> 00:02:18,390","to_time":138390,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":138391,"sub":"<i>These latest rumours for example that I was \nsomehow behind the attack on abnegation</i>","sub_id":"51263b59-f4c9-11e5-bb9e-b0bd141be0dc","sub_index":23,"time_frame":"00:02:18,391 --> 00:02:22,261","to_time":142261,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":142475,"sub":"<i>is nothing more that divergent propaganda.</i>","sub_id":"5126b08b-f4c9-11e5-ac4e-3dd863057b07","sub_index":24,"time_frame":"00:02:22,475 --> 00:02:26,190","to_time":146190,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":146390,"sub":"<i>I have devoted myself to bringing \nthese fugitives to justice.</i>","sub_id":"51274ccd-f4c9-11e5-bcd8-d5486d2672fc","sub_index":25,"time_frame":"00:02:26,390 --> 00:02:31,164","to_time":151164,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":151759,"sub":"<i>I've exercised my right as acting \ncouncil leader to declare martial law</i>","sub_id":"5127c1ff-f4c9-11e5-98f8-291af3f1ec09","sub_index":26,"time_frame":"00:02:31,759 --> 00:02:34,931","to_time":154931,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":155131,"sub":"<i>until im confident that any threat \nto our security has been eliminated.</i>","sub_id":"51283731-f4c9-11e5-a650-aa3848d326ef","sub_index":27,"time_frame":"00:02:35,131 --> 00:02:39,817","to_time":159817,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":160287,"sub":"<i>Tell Jeanine we got it.</i>","sub_id":"5128ac63-f4c9-11e5-904e-de4eec12ef58","sub_index":28,"time_frame":"00:02:40,287 --> 00:02:42,210","to_time":162210,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":164393,"sub":"<i>We are all that's left of humanity.</i>","sub_id":"51292195-f4c9-11e5-831c-e3525e8c696e","sub_index":29,"time_frame":"00:02:44,393 --> 00:02:47,313","to_time":167313,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":167513,"sub":"<i>The vast wall that encloses this city</i>","sub_id":"512996c7-f4c9-11e5-897e-51ee9a4525ce","sub_index":30,"time_frame":"00:02:47,513 --> 00:02:49,136","to_time":169136,"lang":"en"}] [{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":60297,"sub":"<i>\"Hòa bình\".</i>","sub_id":"af511edd-f4c6-11e5-8677-6429254ecc50","sub_index":1,"time_frame":"00:01:00,297 --> 00:01:02,716","to_time":62716,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":62816,"sub":"<i>Rất lâu trước đây,</i>","sub_id":"af516cff-f4c6-11e5-af6e-535c9edee9de","sub_index":2,"time_frame":"00:01:02,816 --> 00:01:05,117","to_time":65117,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":65118,"sub":"<i>trước khi những nhà sáng lập \nxây dựng thành phố vĩ đại của chúng ta,</i>","sub_id":"af51bb21-f4c6-11e5-9eac-f3beb5952666","sub_index":3,"time_frame":"00:01:05,118 --> 00:01:08,376","to_time":68376,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":68577,"sub":"<i>đó là một từ ngữ vô nghĩa, \nmột lý tưởng chỉ có trong mơ.</i>","sub_id":"af520943-f4c6-11e5-afab-ea48170d6922","sub_index":4,"time_frame":"00:01:08,577 --> 00:01:13,583","to_time":73583,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":74218,"sub":"<i>Hiện tại, 200 năm sau,</i>","sub_id":"af527e75-f4c6-11e5-9a40-17b05f85942c","sub_index":5,"time_frame":"00:01:14,218 --> 00:01:16,632","to_time":76632,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":77399,"sub":"<i>chúng ta là những bằng chứng sống \nrằng hòa bình là điều có thể đạt được.</i>","sub_id":"af52a587-f4c6-11e5-a4e7-f7c032409416","sub_index":6,"time_frame":"00:01:17,399 --> 00:01:21,561","to_time":81561,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":82367,"sub":"<i>Lý do dĩ nhiên là nhờ \nhệ thống Môn Phái.</i>","sub_id":"af531ab9-f4c6-11e5-a704-4927a58864a4","sub_index":7,"time_frame":"00:01:22,367 --> 00:01:25,518","to_time":85518,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":86008,"sub":"<i>Erudite, Dauntless,</i> \n(*Trí Thức, Dũng cảm) \n<i>Amity, Candor, Abnegation.</i> \n(*Hòa Hảo, Trung Thực, Vị Tha)","sub_id":"af5368db-f4c6-11e5-950b-5e96b21e5c09","sub_index":8,"time_frame":"00:01:26,008 --> 00:01:30,658","to_time":90658,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":91012,"sub":"<i>Nhờ việc phân chia mọi người \ndựa theo tính cách và phẩm chất...</i>","sub_id":"af538fed-f4c6-11e5-8cfd-1de3a120a3d7","sub_index":9,"time_frame":"00:01:31,012 --> 00:01:34,396","to_time":94396,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":94612,"sub":"<i>chúng ta đã tạo ra được một cộng đồng...</i> \n<i>nơi mà mỗi Môn Phái đều đóng vai trò quan trọng...</i>","sub_id":"af53de0f-f4c6-11e5-956b-aa64a26cdd67","sub_index":10,"time_frame":"00:01:34,612 --> 00:01:38,824","to_time":98824,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":99025,"sub":"<i>trong việc duy trì trật tự xã hội.</i>","sub_id":"af540521-f4c6-11e5-9836-d1b726cd06a4","sub_index":11,"time_frame":"00:01:39,025 --> 00:01:40,382","to_time":100382,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":100582,"sub":"<i>Nhưng sự hòa hợp mà chúng ta \nđạt được đang bị đe dọa...</i>","sub_id":"af545343-f4c6-11e5-81d3-3972ffd6d920","sub_index":12,"time_frame":"00:01:40,582 --> 00:01:43,971","to_time":103971,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":103996,"sub":"<i>bởi một nhóm người tuy ít \nnhưng cực kỳ nguy hiểm.</i>","sub_id":"af54c875-f4c6-11e5-a3c0-d212a4bb5950","sub_index":13,"time_frame":"00:01:43,996 --> 00:01:47,321","to_time":107321,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":107497,"sub":"<i>Chúng ta gọi họ là Divergents*. \n(*Những kẻ bất khả trị / Những kẻ dị biệt).</i>","sub_id":"af54ef87-f4c6-11e5-a5bb-7c6adcba28cc","sub_index":14,"time_frame":"00:01:47,497 --> 00:01:50,434","to_time":110434,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":110634,"sub":"<i>Họ mang những phẩm chất tồi tệ nhất của loài người trong quá khứ...</i>","sub_id":"af551699-f4c6-11e5-b8a2-9a25f306d00f","sub_index":15,"time_frame":"00:01:50,634 --> 00:01:54,765","to_time":114765,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":115257,"sub":"<i>nổi loạn, khiêu khích và không thể kiểm soát.</i>","sub_id":"af5564bb-f4c6-11e5-830a-a5961a674753","sub_index":16,"time_frame":"00:01:55,257 --> 00:01:58,982","to_time":118982,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":119754,"sub":"<i>5 ngày trước, một nhóm Divergents...</i>","sub_id":"af55b2dd-f4c6-11e5-aa95-786ff0f4fbb0","sub_index":17,"time_frame":"00:01:59,754 --> 00:02:03,190","to_time":123190,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":123215,"sub":"<i>đã giả danh Dauntless tấn công \nAbnegation một cách tàn bạo...</i>","sub_id":"af55d9ef-f4c6-11e5-86b5-d50b2a240adc","sub_index":18,"time_frame":"00:02:03,215 --> 00:02:06,945","to_time":126945,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":126946,"sub":"<i>với mục đích rõ ràng là muốn \nlàm tê liệt hệ thống Môn Phái...</i>","sub_id":"af562811-f4c6-11e5-be54-3815cd1485f5","sub_index":19,"time_frame":"00:02:06,946 --> 00:02:08,847","to_time":128847,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":128872,"sub":"<i>bằng cách nhắm vào cộng đồng yếu nhất.</i>","sub_id":"af564f23-f4c6-11e5-8a43-f61db07e9177","sub_index":20,"time_frame":"00:02:08,872 --> 00:02:10,982","to_time":130982,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":133196,"sub":"<i>Những kẻ Divergents này khinh thường hệ thống của chúng ta...</i>","sub_id":"af56c455-f4c6-11e5-9471-da6eab46dc78","sub_index":21,"time_frame":"00:02:13,196 --> 00:02:16,019","to_time":136019,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":136020,"sub":"<i>vì họ không phù hợp với nó.</i>","sub_id":"af571277-f4c6-11e5-abf2-f3f4f5c1a978","sub_index":22,"time_frame":"00:02:16,020 --> 00:02:18,390","to_time":138390,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":138391,"sub":"Những tin đồn gần đây về chuyện tôi...<i></i> \n<i>là người đứng sau vụ tấn công Abnegation...</i>","sub_id":"af573989-f4c6-11e5-8aba-073510f0134a","sub_index":23,"time_frame":"00:02:18,391 --> 00:02:22,261","to_time":142261,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":142475,"sub":"<i>chỉ là những lời tuyên truyền bịa đặt của nhóm Divergent.</i>","sub_id":"af5787ab-f4c6-11e5-b13d-c112d30ef0cf","sub_index":24,"time_frame":"00:02:22,475 --> 00:02:26,190","to_time":146190,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":146390,"sub":"<i>Tôi đã cống hiến sức lực để \nđưa bọn tội phạm này ra trước công lý.</i>","sub_id":"af57d5cd-f4c6-11e5-8dcc-80b720d3509b","sub_index":25,"time_frame":"00:02:26,390 --> 00:02:31,164","to_time":151164,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":151759,"sub":"<i>Với tư cách lãnh đạo an ninh của Hội Đồng, tôi sẽ dùng quyền lực của mình...</i> \n<i>để tuyên bố thiết quân luật...</i>","sub_id":"af5823ef-f4c6-11e5-85af-f762cee00956","sub_index":26,"time_frame":"00:02:31,759 --> 00:02:34,931","to_time":154931,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":155131,"sub":"cho đến khi tôi chắc chắn rằng...<i></i> \n<i>toàn bộ mối đe dọa đến sự an nguy của chúng ta đều đã bị loại bỏ.</i>","sub_id":"af584b01-f4c6-11e5-80d1-2c887cc824b7","sub_index":27,"time_frame":"00:02:35,131 --> 00:02:39,817","to_time":159817,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":160287,"sub":"<i>Báo với Jeanine là chúng ta tìm được rồi.</i>","sub_id":"af589923-f4c6-11e5-8e6b-1675be0c04e6","sub_index":28,"time_frame":"00:02:40,287 --> 00:02:42,210","to_time":162210,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":164393,"sub":"<i>Chúng ta là phần còn sót lại của nhân loại.</i>","sub_id":"af58e745-f4c6-11e5-abcf-a4045635df8c","sub_index":29,"time_frame":"00:02:44,393 --> 00:02:47,313","to_time":167313,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_insurgent-episode-1","from_time":167513,"sub":"<i>Những bức tường hùng vĩ \nbao quanh thành phố này...</i>","sub_id":"af595c77-f4c6-11e5-b40f-5af6d1790b69","sub_index":30,"time_frame":"00:02:47,513 --> 00:02:49,136","to_time":169136,"lang":"vi"}]