Đang tải
Tạm dừng phim
Xem phim
Tạm dừng
00 : 00
00:00
 / 
00:00
HD

Hệ thống phím tắt trong trình xem video Kết nối tiếng Anh Phim

Phím cách (Space) : Xem/Dừng Video

Phím điều hướng , : điều chỉnh tốc độ video nhanh (chậm).

Phím điều hướng , : lùi video (tiến video tới) một khoảng 5s

Tổ hợp phím : Ctrl + , : tăng (giảm) âm lượng video

Phím số 1 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh

Phím số 2 : Tùy chọn hiển thị Sub Việt

Phím số 3 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh-Việt(nếu có)

Phím số 4 : Tùy chọn không hiển thị Sub

Xem Phương pháp học tiếng anh qua phim hiệu quả

Ban dang xem phim tai ketnoitienganh.com

x
00:00 00:00

* Kéo 2 đầu mút để xem phim theo đoạn ngắn

Anh Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
 • The Budapest Project is a joint task force

  Dự án Budapest là 1 lực lượng đặc nhiệm
 • set up by the Federal Bureau of Investigation

  được thành lập bởi Cục Điều tra Liên bang
 • and the Hungarian National Police

  và Cảnh sát quốc gia Hungary
 • to combat organized crime...

  để chống lại tội phạm có tổ chức...
 • Excuse me.

  Xin lỗi.
 • The, uh, criminal enterprises we're targeting

  Các, uh, tổ chức tội phạm mà chúng tôi đang nhắm vào
 • are primarily made up of Russian-speaking individuals

  thì chủ yếu gồm các cá nhân nói tiếng Nga
 • from the former Soviet Union.

  từ Liên Xô cũ.
 • Excuse me,

  Xin lỗi,
 • Agent, uh, Ball-hard?

  đặc vụ, uh, Ball-hard?
 • Uh, that's, uh, it's Ballard, ma'am.

  Uh, là, uh, là Ballard, thưa cô.
 • You do know that this is Prague, correct?

  Anh biết đây là Prague, đúng không?
 • Uh, uh, yes, ma'am, I'm aware of that.

  Uh, uh, vâng, thưa cô, tôi biết chứ.
 • And you do know that Prague is in the Czech Republic?

  Và anh biết Prague ở trong Cộng hòa Séc không?
 • I know we probably all look alike to you,

  Tôi biết chúng tôi có thể đều như nhau với anh,
 • but Budapest is in Hungary.

  nhưng Budapest thì ở Hungary.
 • And that's another country entirely.

  Và đó là một quốc gia khác hoàn toàn.
 • Thank you.

  Cảm ơn.
 • Sorry, please continue.

  Xin lỗi, hãy tiếp tục đi.
 • Thank you, sir.

  Cảm ơn, ngài.
 • The entity we're currently focused on

  Đối tượng mà chúng tôi hiện đang tập trung vào
 • is the Luhanskiy Brigade

  là Lữ đoàn Luhanskiy
 • headed by this man Viktor Luhanskiy,

  được dẫn dắt bởi người này, Viktor Luhanskiy,
 • known as the papka or the father of these men.

  được biết là papka hay người cha của họ.
 • Now, they have their hands in everything from drug smuggling

  Giờ, họ nhúng tay vào mọi thứ từ buôn lậu ma túy
 • to bank robbery

  đến cướp ngân hàng
 • to human trafficking throughout Central Europe.

  buôn bán người ở khắp Trung Âu.
 • We have reason to believe they're looking to expand

  Chúng tôi có lý do để tin họ đang tìm cách mở rộng
 • their operation into Prague, which as I understand it,

  tổ chức của họ vào Prague, mà như tôi biết,
 • is not in Hungary, but is, in fact, the,

  đây không ở trong Hungary, mà sự thật là
Các đoạn phim bạn đã lưu 0
Các đoạn đã cắt cho phim này 0
Các phim liên quan
 • Loading...

  Loading...

  Độ khó : 1
  Số người học : 4271
  Lượt xem : 5568

Legends - Season 2 - Tập 1

NHỮNG HUYỀN THOẠI (PHẦN 2)

 • 12,149
 • ( 0 lượt đánh giá )
 • Độ khó : 3
 • 0

Mô tả phim

Bộ phim xoay quanh đặc vụ ngầm Martin Odum, người có khả năng biến hình thành những thân phận khác nhau cho mỗi nhiệm vụ. Nhưng thân phận thực sự của anh ấy là ai - khi một kẻ lạ mặt xuất hiện và nói rằng anh ấy không phải là người như anh ấy vẫn nghĩ.

Avatar
Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Avatar
[{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":42143,"sub":"The Budapest Project \nis a joint task force","sub_id":"87cf567f-f4ca-11e5-a2ee-9d670e62d520","sub_index":1,"time_frame":"00:00:42,143 --> 00:00:43,976","to_time":43976,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":43978,"sub":"set up by the Federal Bureau \nof Investigation","sub_id":"87cfcbb1-f4ca-11e5-bf3d-bc87aa8a29c3","sub_index":2,"time_frame":"00:00:43,978 --> 00:00:46,045","to_time":46045,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":46047,"sub":"and the Hungarian \nNational Police","sub_id":"87d040e3-f4ca-11e5-9007-554bc3b093b6","sub_index":3,"time_frame":"00:00:46,047 --> 00:00:47,579","to_time":47579,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":47581,"sub":"to combat organized crime...","sub_id":"87d0b615-f4ca-11e5-8b93-17f2829daee1","sub_index":4,"time_frame":"00:00:47,581 --> 00:00:50,015","to_time":50015,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":50017,"sub":"Excuse me.","sub_id":"87d12b47-f4ca-11e5-bccf-0d7c66b91f1a","sub_index":5,"time_frame":"00:00:50,017 --> 00:00:53,185","to_time":53185,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":53187,"sub":"The, uh, criminal enterprises \nwe're targeting","sub_id":"87d1c789-f4ca-11e5-80ab-7dd9773a9994","sub_index":6,"time_frame":"00:00:53,187 --> 00:00:56,321","to_time":56321,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":56323,"sub":"are primarily made up of \nRussian-speaking individuals","sub_id":"87d23cbb-f4ca-11e5-8ee0-258da850c0f4","sub_index":7,"time_frame":"00:00:56,323 --> 00:00:58,257","to_time":58257,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":58259,"sub":"from the former Soviet Union.","sub_id":"87d2d8fd-f4ca-11e5-95f5-c8a5639a2611","sub_index":8,"time_frame":"00:00:58,259 --> 00:00:59,425","to_time":59425,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":59826,"sub":"Excuse me,","sub_id":"87d34e2f-f4ca-11e5-bbaa-972e26a6bf30","sub_index":9,"time_frame":"00:00:59,826 --> 00:01:00,859","to_time":60859,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":60861,"sub":"Agent, uh, Ball-hard?","sub_id":"87d3ea71-f4ca-11e5-9771-8c579528f258","sub_index":10,"time_frame":"00:01:00,861 --> 00:01:03,729","to_time":63729,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":63731,"sub":"Uh, that's, uh, \nit's Ballard, ma'am.","sub_id":"87d45fa3-f4ca-11e5-8ab7-dc4fa68f5291","sub_index":11,"time_frame":"00:01:03,731 --> 00:01:07,366","to_time":67366,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":67368,"sub":"You do know that \nthis is Prague, correct?","sub_id":"87d4fbe5-f4ca-11e5-ac8b-e90a2b38c077","sub_index":12,"time_frame":"00:01:07,368 --> 00:01:09,234","to_time":69234,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":72406,"sub":"Uh, uh, yes, ma'am, \nI'm aware of that.","sub_id":"87d57117-f4ca-11e5-9151-0a6e008dad19","sub_index":13,"time_frame":"00:01:12,406 --> 00:01:14,006","to_time":74006,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":74008,"sub":"And you do know that Prague \nis in the Czech Republic?","sub_id":"87d87e59-f4ca-11e5-9bec-d3f0f95c0329","sub_index":14,"time_frame":"00:01:14,008 --> 00:01:17,276","to_time":77276,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":77278,"sub":"I know we probably \nall look alike to you,","sub_id":"87d8cc7b-f4ca-11e5-9a9a-442c999d3716","sub_index":15,"time_frame":"00:01:17,278 --> 00:01:18,444","to_time":78444,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":78446,"sub":"but Budapest is in Hungary.","sub_id":"87d941ad-f4ca-11e5-92e1-1565f6a5e39c","sub_index":16,"time_frame":"00:01:18,446 --> 00:01:20,112","to_time":80112,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":80114,"sub":"And that's \nanother country entirely.","sub_id":"87d9b6df-f4ca-11e5-8553-8d9cb7d136b6","sub_index":17,"time_frame":"00:01:20,114 --> 00:01:21,947","to_time":81947,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":81949,"sub":"Thank you.","sub_id":"87da2c11-f4ca-11e5-8445-1f86fdac13d5","sub_index":18,"time_frame":"00:01:21,949 --> 00:01:24,383","to_time":84383,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":84385,"sub":"Sorry, please continue.","sub_id":"87daa143-f4ca-11e5-a84f-3185cb2c2dfb","sub_index":19,"time_frame":"00:01:24,385 --> 00:01:25,918","to_time":85918,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":86393,"sub":"Thank you, sir.","sub_id":"87daef65-f4ca-11e5-a994-701b32a424a8","sub_index":20,"time_frame":"00:01:26,393 --> 00:01:27,453","to_time":87453,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":87455,"sub":"The entity we're \ncurrently focused on","sub_id":"87db6497-f4ca-11e5-813e-25fa767c60ea","sub_index":21,"time_frame":"00:01:27,455 --> 00:01:29,054","to_time":89054,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":89056,"sub":"is the Luhanskiy Brigade","sub_id":"87dbd9c9-f4ca-11e5-96f3-cbd809600c51","sub_index":22,"time_frame":"00:01:29,056 --> 00:01:30,956","to_time":90956,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":90958,"sub":"headed by this man \nViktor Luhanskiy,","sub_id":"87dc27eb-f4ca-11e5-a1b1-7aa565d81aad","sub_index":23,"time_frame":"00:01:30,958 --> 00:01:33,725","to_time":93725,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":93727,"sub":"known as the<i> papka </i> \nor the father of these men.","sub_id":"87dc9d1d-f4ca-11e5-9c3d-cfbc37fcd32f","sub_index":24,"time_frame":"00:01:33,727 --> 00:01:37,129","to_time":97129,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":97131,"sub":"Now, they have their hands in \neverything from drug smuggling","sub_id":"87dd124f-f4ca-11e5-9b69-a799b9c737f5","sub_index":25,"time_frame":"00:01:37,131 --> 00:01:38,764","to_time":98764,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":98766,"sub":"to bank robbery","sub_id":"87dd6071-f4ca-11e5-a718-6e56b45a7697","sub_index":26,"time_frame":"00:01:38,766 --> 00:01:40,799","to_time":100799,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":100801,"sub":"to human trafficking \nthroughout Central Europe.","sub_id":"87ddd5a3-f4ca-11e5-994f-0c443496ac91","sub_index":27,"time_frame":"00:01:40,801 --> 00:01:42,568","to_time":102568,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":102570,"sub":"We have reason to believe \nthey're looking to expand","sub_id":"87dec005-f4ca-11e5-8f36-803a03348bae","sub_index":28,"time_frame":"00:01:42,570 --> 00:01:45,137","to_time":105137,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":105139,"sub":"their operation into Prague, \nwhich as I understand it,","sub_id":"87df3537-f4ca-11e5-ae5d-67b676c4da93","sub_index":29,"time_frame":"00:01:45,139 --> 00:01:49,141","to_time":109141,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":109143,"sub":"is<i> not</i> in Hungary, \nbut is, in fact, the,","sub_id":"87dfaa69-f4ca-11e5-b207-628fea3763f4","sub_index":30,"time_frame":"00:01:49,143 --> 00:01:50,876","to_time":110876,"lang":"en"}] [{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":42143,"sub":"Dự án Budapest là 1 lực lượng đặc nhiệm","sub_id":"dc1d08e7-f4c7-11e5-8fae-ea88433ef334","sub_index":1,"time_frame":"00:00:42,143 --> 00:00:43,976","to_time":43976,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":43978,"sub":"được thành lập bởi Cục Điều tra Liên bang","sub_id":"dc1d7e19-f4c7-11e5-a895-93898fecd345","sub_index":2,"time_frame":"00:00:43,978 --> 00:00:46,045","to_time":46045,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":46047,"sub":"và Cảnh sát quốc gia Hungary","sub_id":"dc1e1a5b-f4c7-11e5-b3f6-3d583ab8eb4a","sub_index":3,"time_frame":"00:00:46,047 --> 00:00:47,579","to_time":47579,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":47581,"sub":"để chống lại tội phạm có tổ chức...","sub_id":"dc208b5d-f4c7-11e5-81db-792b53cb9d61","sub_index":4,"time_frame":"00:00:47,581 --> 00:00:50,015","to_time":50015,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":50017,"sub":"Xin lỗi.","sub_id":"dc21279f-f4c7-11e5-b402-c646ed77fdab","sub_index":5,"time_frame":"00:00:50,017 --> 00:00:53,185","to_time":53185,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":53187,"sub":"Các, uh, tổ chức tội phạm mà \nchúng tôi đang nhắm vào","sub_id":"dc21c3e1-f4c7-11e5-a049-06014733f0cb","sub_index":6,"time_frame":"00:00:53,187 --> 00:00:56,321","to_time":56321,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":56323,"sub":"thì chủ yếu gồm các cá nhân nói tiếng Nga","sub_id":"dc223913-f4c7-11e5-98ca-95e063f8ab27","sub_index":7,"time_frame":"00:00:56,323 --> 00:00:58,257","to_time":58257,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":58259,"sub":"từ Liên Xô cũ.","sub_id":"dc22ae45-f4c7-11e5-b13b-5ef5315afcd4","sub_index":8,"time_frame":"00:00:58,259 --> 00:00:59,425","to_time":59425,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":59826,"sub":"Xin lỗi,","sub_id":"dc232377-f4c7-11e5-ac0f-0263a5e905af","sub_index":9,"time_frame":"00:00:59,826 --> 00:01:00,859","to_time":60859,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":60861,"sub":"đặc vụ, uh, Ball-hard?","sub_id":"dc240dd9-f4c7-11e5-b476-dba43522b388","sub_index":10,"time_frame":"00:01:00,861 --> 00:01:03,729","to_time":63729,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":63731,"sub":"Uh, là, uh, là Ballard, thưa cô.","sub_id":"dc24830b-f4c7-11e5-8d58-e838ef299a89","sub_index":11,"time_frame":"00:01:03,731 --> 00:01:07,366","to_time":67366,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":67368,"sub":"Anh biết đây là Prague, đúng không?","sub_id":"dc24f83d-f4c7-11e5-9fbc-e32fadb24216","sub_index":12,"time_frame":"00:01:07,368 --> 00:01:09,234","to_time":69234,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":72406,"sub":"Uh, uh, vâng, thưa cô, tôi biết chứ.","sub_id":"dc256d6f-f4c7-11e5-9fef-eea5bc7c209a","sub_index":13,"time_frame":"00:01:12,406 --> 00:01:14,006","to_time":74006,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":74008,"sub":"Và anh biết Prague ở trong \nCộng hòa Séc không?","sub_id":"dc25e2a1-f4c7-11e5-893a-5e10317d7f73","sub_index":14,"time_frame":"00:01:14,008 --> 00:01:17,276","to_time":77276,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":77278,"sub":"Tôi biết chúng tôi có thể \nđều như nhau với anh,","sub_id":"dc267ee3-f4c7-11e5-aeea-034e6f8784dc","sub_index":15,"time_frame":"00:01:17,278 --> 00:01:18,444","to_time":78444,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":78446,"sub":"nhưng Budapest thì ở Hungary.","sub_id":"dc26f415-f4c7-11e5-b9a9-c26f572c8f6f","sub_index":16,"time_frame":"00:01:18,446 --> 00:01:20,112","to_time":80112,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":80114,"sub":"Và đó là một quốc gia khác hoàn toàn.","sub_id":"dc282c97-f4c7-11e5-a350-cfc142599f50","sub_index":17,"time_frame":"00:01:20,114 --> 00:01:21,947","to_time":81947,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":81949,"sub":"Cảm ơn.","sub_id":"dc28a1c9-f4c7-11e5-a869-46377ebbc657","sub_index":18,"time_frame":"00:01:21,949 --> 00:01:24,383","to_time":84383,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":84385,"sub":"Xin lỗi, hãy tiếp tục đi.","sub_id":"dc2916fb-f4c7-11e5-89e5-f316e4c217d5","sub_index":19,"time_frame":"00:01:24,385 --> 00:01:25,918","to_time":85918,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":86393,"sub":"Cảm ơn, ngài.","sub_id":"dc29651d-f4c7-11e5-9079-5664dc581ce5","sub_index":20,"time_frame":"00:01:26,393 --> 00:01:27,453","to_time":87453,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":87455,"sub":"Đối tượng mà chúng tôi \nhiện đang tập trung vào","sub_id":"dc29da4f-f4c7-11e5-b43d-45e3b9917781","sub_index":21,"time_frame":"00:01:27,455 --> 00:01:29,054","to_time":89054,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":89056,"sub":"là Lữ đoàn Luhanskiy","sub_id":"dc2a4f81-f4c7-11e5-9ffa-424d6efdfef9","sub_index":22,"time_frame":"00:01:29,056 --> 00:01:30,956","to_time":90956,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":90958,"sub":"được dẫn dắt bởi người này, \nViktor Luhanskiy,","sub_id":"dc2ac4b3-f4c7-11e5-b232-2e812c4140cb","sub_index":23,"time_frame":"00:01:30,958 --> 00:01:33,725","to_time":93725,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":93727,"sub":"được biết là <i>papka </i> \nhay người cha của họ.","sub_id":"dc2b39e5-f4c7-11e5-b3ad-1aae26f86590","sub_index":24,"time_frame":"00:01:33,727 --> 00:01:37,129","to_time":97129,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":97131,"sub":"Giờ, họ nhúng tay vào mọi thứ \ntừ buôn lậu ma túy","sub_id":"dc2baf17-f4c7-11e5-a116-a9e83c3b2b56","sub_index":25,"time_frame":"00:01:37,131 --> 00:01:38,764","to_time":98764,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":98766,"sub":"đến cướp ngân hàng","sub_id":"dc2c4b59-f4c7-11e5-9653-d5f62e8a2011","sub_index":26,"time_frame":"00:01:38,766 --> 00:01:40,799","to_time":100799,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":100801,"sub":"buôn bán người ở khắp Trung Âu.","sub_id":"dc2c997b-f4c7-11e5-ba56-f79e18aa7376","sub_index":27,"time_frame":"00:01:40,801 --> 00:01:42,568","to_time":102568,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":102570,"sub":"Chúng tôi có lý do để tin \nhọ đang tìm cách mở rộng","sub_id":"dc2d35bd-f4c7-11e5-bf43-29cc00a727ea","sub_index":28,"time_frame":"00:01:42,570 --> 00:01:45,137","to_time":105137,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":105139,"sub":"tổ chức của họ vào Prague, \nmà như tôi biết,","sub_id":"dc2daaef-f4c7-11e5-ae1f-5320ac3df631","sub_index":29,"time_frame":"00:01:45,139 --> 00:01:49,141","to_time":109141,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_legends-season-2-episode-1","from_time":109143,"sub":"đây<i> không</i> ở trong Hungary, \nmà sự thật là","sub_id":"dc2e2021-f4c7-11e5-a26e-757b877f0085","sub_index":30,"time_frame":"00:01:49,143 --> 00:01:50,876","to_time":110876,"lang":"vi"}]