Đang tải
Tạm dừng phim
Xem phim
Tạm dừng
00 : 00
00:00
 / 
00:00
HD

Hệ thống phím tắt trong trình xem video Kết nối tiếng Anh Phim

Phím cách (Space) : Xem/Dừng Video

Phím điều hướng , : điều chỉnh tốc độ video nhanh (chậm).

Phím điều hướng , : lùi video (tiến video tới) một khoảng 5s

Tổ hợp phím : Ctrl + , : tăng (giảm) âm lượng video

Phím số 1 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh

Phím số 2 : Tùy chọn hiển thị Sub Việt

Phím số 3 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh-Việt(nếu có)

Phím số 4 : Tùy chọn không hiển thị Sub

Xem Phương pháp học tiếng anh qua phim hiệu quả

Ban dang xem phim tai ketnoitienganh.com

x
00:00 00:00

* Kéo 2 đầu mút để xem phim theo đoạn ngắn

Anh Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
 • .
 • I'm too old for this.

  Mình đã quá già cho chuyện này rồi.
 • Damn desert.

  Sa mạc chết tiệt.
 • - Code name? - Anacleto.

  - Mật danh? - Anacleto.
 • You can't smoke here.

  Ông không được hút thuốc ở đây.
 • Goddamn anti-smoking law.

  Luật cấm hút thuốc chết tiệt.
 • No one's been here in a while.

  Lâu rồi không có ai vào trong này.
 • Sometimes you have to come to the asshole of the world

  Đôi khi phải đến khu ổ chuột của thế giới
 • to clean up the shit.

  để dọn dẹp mới được.
 • Anacleto, I've been in here for 10 years because of you!

  Anacleto, tao phải ở đây 10 năm chỉ vì mày đấy!
 • I'm gonna... I'm gonna...! Shit, I can't think of anything!

  Tao sẽ... Tao sẽ...! Mẹ, tao đếch nghĩ ra gì cả!
 • - Me neither! - My mind's gone blank.

  - Tao cũng không! - Não tao phẳng rồi.
 • I had a great one.

  Não tao từng rất nhiều nếp nhăn.
 • You're a popular guy round here.

  Ở đây ông rất nổi tiếng.
 • My fan club. I'll miss them when I retire.

  Fan club của tôi mà. Lúc về hưu tôi sẽ rất nhớ ho.
 • I've got one, I wrote it down.

  Tao có một ý, tao đã viết lại.
 • But reading it out ruins it.

  Nhưng nói ra thì hết hay rồi.
 • Anacleto.

  Anacleto.
 • Vázquez.

  Vázquez.
 • What's it been, 30 years? You can tell.

  Đã bao lâu rồi, 30 năm? Ông cũng biết mà.
 • You look better with long hair.

  Ông để tóc dài nhìn ổn hơn.
 • I see you thought about me a lot.

  Tôi thấy là ông đã nghĩ về tôi rất nhiều.
 • When you have one aim in life,

  Khi ông có một mục tiêu trong cuộc sống,
 • - you devote time to it. - Don't worry,

  - ông dành hết thời gian cho nó. - Đừng lo lắng,
 • I'm here to take you to a smaller, dirtier prison.

  tôi đến đây để đưa ông tới một nhà tù bẩn hơn, nhỏ hơn.
 • You'll have the next 20 years to plaster your cell with sketches.

  Ông sẽ có 20 năm tiếp theo để trang trí tường xà lim bằng các bức phác thảo.
 • You know what's a shame? They're closing the GP.

  Ông biết điều gì hơi bị nhọ không? Họ sắp đóng cửa GP.
 • It seems you're no longer necessary.

  Xem ra ông không còn cần thiết nữa.
 • So many years fighting criminals like me...

  Bao nhiêu năm ròng chống lại đám tội phạm như tôi...
 • - and budget cuts get you. - You seem annoyed at me.

  - và rồi bị cắt giảm biên chế. - Ông có vẻ khó chịu vì tôi.
Các đoạn phim bạn đã lưu 0
Các đoạn đã cắt cho phim này 0
Các phim liên quan
 • Loading...

  Loading...

  Độ khó : 1
  Số người học : 4271
  Lượt xem : 5568

Spy Time

Đặc vụ ngầm

 • 15,742
 • ( 0 lượt đánh giá )
 • Độ khó :
 • 0

Mô tả phim

A fearsomely skilled combatant and collector of intelligence, Anacleto lives a life of international intrigue and near-constant danger, unbeknownst to his son, Adolfo, who believes his father to be a vendor of cold meats. But when they become the target of a series of thugs led by Vázquez, a dangerous criminal who was arrested by Anacleto, Adolfo has to team up with his father who Adolfo get on worse with in the world. If Adolfo wants to survive this father-son reunion he’s going to need to snap out of his lethargy and hone his killer instincts.

Avatar
Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Avatar
[{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":75508,"sub":"","sub_id":"ceea2b70-23b3-11e6-87a9-b4edcc727b42","sub_index":1,"time_frame":"00:01:15,508 --> 00:01:30,508","to_time":90508,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":91509,"sub":"I'm too old for this.","sub_id":"ceea7990-23b3-11e6-86ab-4c1da1d997c2","sub_index":2,"time_frame":"00:01:31,509 --> 00:01:34,136","to_time":94136,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":171505,"sub":"Damn desert.","sub_id":"ceeac7b0-23b3-11e6-ab95-57cf02e076d3","sub_index":3,"time_frame":"00:02:51,505 --> 00:02:53,007","to_time":173007,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":195946,"sub":"- Code name? \n- Anacleto.","sub_id":"ceeb15d0-23b3-11e6-b751-e224897bbdea","sub_index":4,"time_frame":"00:03:15,946 --> 00:03:19,325","to_time":199325,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":199491,"sub":"You can't smoke here.","sub_id":"ceeb63f0-23b3-11e6-98ba-6035cef7e40b","sub_index":5,"time_frame":"00:03:19,491 --> 00:03:20,868","to_time":200868,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":203746,"sub":"Goddamn anti-smoking law.","sub_id":"ceebb210-23b3-11e6-a0a4-2833e56287b4","sub_index":6,"time_frame":"00:03:23,746 --> 00:03:25,456","to_time":205456,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":207583,"sub":"No one's been here in a while.","sub_id":"ceec0030-23b3-11e6-bc1e-73e73e5af2f5","sub_index":7,"time_frame":"00:03:27,583 --> 00:03:29,460","to_time":209460,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":209960,"sub":"Sometimes you have to come \nto the asshole of the world","sub_id":"ceec4e50-23b3-11e6-b2e7-67f918f2093e","sub_index":8,"time_frame":"00:03:29,960 --> 00:03:32,713","to_time":212713,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":212880,"sub":"to clean up the shit.","sub_id":"ceec9c70-23b3-11e6-9f78-6cdcca5ca001","sub_index":9,"time_frame":"00:03:32,880 --> 00:03:34,340","to_time":214340,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":216008,"sub":"Anacleto, I've been in here \nfor 10 years because of you!","sub_id":"ceecc380-23b3-11e6-976c-a4dd58d1b523","sub_index":10,"time_frame":"00:03:36,008 --> 00:03:38,761","to_time":218761,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":218928,"sub":"I'm gonna... I'm gonna...! \nShit, I can't think of anything!","sub_id":"ceed11a0-23b3-11e6-80da-9cece4c44961","sub_index":11,"time_frame":"00:03:38,928 --> 00:03:41,722","to_time":221722,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":221889,"sub":"- Me neither! \n- My mind's gone blank.","sub_id":"ceed38b0-23b3-11e6-be29-e10faedd85e0","sub_index":12,"time_frame":"00:03:41,889 --> 00:03:44,141","to_time":224141,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":224350,"sub":"I had a great one.","sub_id":"ceed86d0-23b3-11e6-b2fe-eaac4554b8a0","sub_index":13,"time_frame":"00:03:44,350 --> 00:03:45,559","to_time":225559,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":225726,"sub":"You're a popular guy round here.","sub_id":"ceedade0-23b3-11e6-807a-9fc4af7a3bee","sub_index":14,"time_frame":"00:03:45,726 --> 00:03:47,853","to_time":227853,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":228020,"sub":"My fan club. \nI'll miss them when I retire.","sub_id":"ceedd4f0-23b3-11e6-b6b2-26ced9611fde","sub_index":15,"time_frame":"00:03:48,020 --> 00:03:50,147","to_time":230147,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":230356,"sub":"I've got one, I wrote it down.","sub_id":"ceedfc00-23b3-11e6-a081-2ac981e8edb4","sub_index":16,"time_frame":"00:03:50,356 --> 00:03:52,858","to_time":232858,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":233025,"sub":"But reading it out ruins it.","sub_id":"ceee4a20-23b3-11e6-a29f-c177de707428","sub_index":17,"time_frame":"00:03:53,025 --> 00:03:55,361","to_time":235361,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":256006,"sub":"Anacleto.","sub_id":"ceee7130-23b3-11e6-b6c3-3bff64ad9cb1","sub_index":18,"time_frame":"00:04:16,006 --> 00:04:17,006","to_time":257006,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":258509,"sub":"Vázquez.","sub_id":"ceee9840-23b3-11e6-9983-c4af1f8e68f0","sub_index":19,"time_frame":"00:04:18,509 --> 00:04:19,509","to_time":259509,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":261470,"sub":"What's it been, 30 years? \nYou can tell.","sub_id":"ceeee660-23b3-11e6-a1de-b0de6f0218fe","sub_index":20,"time_frame":"00:04:21,470 --> 00:04:24,181","to_time":264181,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":264390,"sub":"You look better with long hair.","sub_id":"ceef0d70-23b3-11e6-9a00-2ec644b66d97","sub_index":21,"time_frame":"00:04:24,390 --> 00:04:26,976","to_time":266976,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":271772,"sub":"I see you thought about me a lot.","sub_id":"ceef3480-23b3-11e6-9e13-62c9a75c4b65","sub_index":22,"time_frame":"00:04:31,772 --> 00:04:33,691","to_time":273691,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":274984,"sub":"When you have one aim in life,","sub_id":"ceef82a0-23b3-11e6-a3bc-71add5ca4ef9","sub_index":23,"time_frame":"00:04:34,984 --> 00:04:37,278","to_time":277278,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":277444,"sub":"- you devote time to it. \n- Don't worry,","sub_id":"ceefa9b0-23b3-11e6-b838-4177882360a4","sub_index":24,"time_frame":"00:04:37,444 --> 00:04:39,947","to_time":279947,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":280114,"sub":"I'm here to take you \nto a smaller, dirtier prison.","sub_id":"ceefd0c0-23b3-11e6-b720-9e2c1e486ff8","sub_index":25,"time_frame":"00:04:40,114 --> 00:04:42,700","to_time":282700,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":282866,"sub":"You'll have the next 20 years \nto plaster your cell with sketches.","sub_id":"cef01ee0-23b3-11e6-94c0-5d806d440721","sub_index":26,"time_frame":"00:04:42,866 --> 00:04:46,704","to_time":286704,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":299633,"sub":"You know what's a shame? \nThey're closing the GP.","sub_id":"cef045f0-23b3-11e6-b456-a08536622117","sub_index":27,"time_frame":"00:04:59,633 --> 00:05:02,928","to_time":302928,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":303095,"sub":"It seems you're no longer necessary.","sub_id":"cef06d00-23b3-11e6-aba3-1a9fbfd61adc","sub_index":28,"time_frame":"00:05:03,095 --> 00:05:05,806","to_time":305806,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":305973,"sub":"So many years fighting \ncriminals like me...","sub_id":"cef0bb20-23b3-11e6-b36a-d82e1fb5070d","sub_index":29,"time_frame":"00:05:05,973 --> 00:05:08,100","to_time":308100,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":308309,"sub":"- and budget cuts get you. \n- You seem annoyed at me.","sub_id":"cef0e230-23b3-11e6-8442-845a933426cf","sub_index":30,"time_frame":"00:05:08,309 --> 00:05:11,478","to_time":311478,"lang":"en"}] [{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":75508,"sub":".","sub_id":"493304c0-52d9-11e6-b6f8-6c8714c0d153","sub_index":1,"time_frame":"00:01:15,508 --> 00:01:30,508","to_time":90508,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":91480,"sub":"Mình đã quá già cho chuyện này rồi.","sub_id":"493379f0-52d9-11e6-9684-607d1c9d98c4","sub_index":2,"time_frame":"00:01:31,480 --> 00:01:34,340","to_time":94340,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":171490,"sub":"Sa mạc chết tiệt.","sub_id":"4933c810-52d9-11e6-8f35-eb67275eefa1","sub_index":3,"time_frame":"00:02:51,490 --> 00:02:53,320","to_time":173320,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":195610,"sub":"- Mật danh? \n- Anacleto.","sub_id":"49343d40-52d9-11e6-a5c5-f56b7e1565d8","sub_index":4,"time_frame":"00:03:15,610 --> 00:03:19,410","to_time":199410,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":199490,"sub":"Ông không được hút thuốc ở đây.","sub_id":"49350090-52d9-11e6-8b81-ba9764f29140","sub_index":5,"time_frame":"00:03:19,490 --> 00:03:20,580","to_time":200580,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":203560,"sub":"Luật cấm hút thuốc chết tiệt.","sub_id":"493575c0-52d9-11e6-b243-bbea2d7aad6f","sub_index":6,"time_frame":"00:03:23,560 --> 00:03:25,460","to_time":205460,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":207490,"sub":"Lâu rồi không có ai vào trong này.","sub_id":"4936d550-52d9-11e6-acc0-1e9a581d59c9","sub_index":7,"time_frame":"00:03:27,490 --> 00:03:29,460","to_time":209460,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":209630,"sub":"Đôi khi phải đến khu ổ chuột \ncủa thế giới","sub_id":"49374a80-52d9-11e6-a3af-e236f7c25c22","sub_index":8,"time_frame":"00:03:29,630 --> 00:03:32,530","to_time":212530,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":212600,"sub":"để dọn dẹp mới được.","sub_id":"493798a0-52d9-11e6-b3c9-748d0d4fd9dd","sub_index":9,"time_frame":"00:03:32,600 --> 00:03:34,430","to_time":214430,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":216340,"sub":"Anacleto, tao phải ở đây 10 năm \nchỉ vì mày đấy!","sub_id":"4937e6c0-52d9-11e6-b573-0b7a4b7bc1f2","sub_index":10,"time_frame":"00:03:36,340 --> 00:03:38,530","to_time":218530,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":218600,"sub":"Tao sẽ... Tao sẽ...! \nMẹ, tao đếch nghĩ ra gì cả!","sub_id":"49394650-52d9-11e6-a7e8-5c0383667e79","sub_index":11,"time_frame":"00:03:38,600 --> 00:03:41,540","to_time":221540,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":221610,"sub":"- Tao cũng không! \n- Não tao phẳng rồi.","sub_id":"49399470-52d9-11e6-b79b-0a73a793fac7","sub_index":12,"time_frame":"00:03:41,610 --> 00:03:44,370","to_time":224370,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":224440,"sub":"Não tao từng rất nhiều nếp nhăn.","sub_id":"493a09a0-52d9-11e6-a9c9-bd2a189d7bfb","sub_index":13,"time_frame":"00:03:44,440 --> 00:03:45,470","to_time":225470,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":225540,"sub":"Ở đây ông rất nổi tiếng.","sub_id":"493a57c0-52d9-11e6-8f89-03e07b044751","sub_index":14,"time_frame":"00:03:45,540 --> 00:03:47,570","to_time":227570,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":228350,"sub":"Fan club của tôi mà. \nLúc về hưu tôi sẽ rất nhớ ho.","sub_id":"493aa5e0-52d9-11e6-bcdf-d2c6f3e94b3c","sub_index":15,"time_frame":"00:03:48,350 --> 00:03:50,340","to_time":230340,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":230450,"sub":"Tao có một ý, tao đã viết lại.","sub_id":"493af400-52d9-11e6-aa25-7733bdf17481","sub_index":16,"time_frame":"00:03:50,450 --> 00:03:52,580","to_time":232580,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":233350,"sub":"Nhưng nói ra thì hết hay rồi.","sub_id":"493b4220-52d9-11e6-a29b-12a3f9f5fe35","sub_index":17,"time_frame":"00:03:53,350 --> 00:03:55,410","to_time":235410,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":235410,"sub":"Anacleto.","sub_id":"493bb750-52d9-11e6-82b4-3868cfc610e7","sub_index":18,"time_frame":"00:03:55,410->00:03:55,412","to_time":null,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":258480,"sub":"Vázquez.","sub_id":"493c2c80-52d9-11e6-b555-789024ed8dc2","sub_index":19,"time_frame":"00:04:18,480 --> 00:04:19,440","to_time":259440,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":261480,"sub":"Đã bao lâu rồi, 30 năm? \nÔng cũng biết mà.","sub_id":"493ca1b0-52d9-11e6-841b-a7f5a3178adc","sub_index":20,"time_frame":"00:04:21,480 --> 00:04:24,380","to_time":264380,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":264450,"sub":"Ông để tóc dài nhìn ổn hơn.","sub_id":"493d16e0-52d9-11e6-ab58-b910ea1bff64","sub_index":21,"time_frame":"00:04:24,450 --> 00:04:26,610","to_time":266610,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":271560,"sub":"Tôi thấy là ông đã nghĩ về tôi rất nhiều.","sub_id":"493d6500-52d9-11e6-992c-9cf3402c2291","sub_index":22,"time_frame":"00:04:31,560 --> 00:04:33,530","to_time":273530,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":275330,"sub":"Khi ông có một mục tiêu trong cuộc sống,","sub_id":"493dda30-52d9-11e6-9af5-3cdfb878bda8","sub_index":23,"time_frame":"00:04:35,330 --> 00:04:37,390","to_time":277390,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":277460,"sub":"- ông dành hết thời gian cho nó. \n- Đừng lo lắng,","sub_id":"493e7670-52d9-11e6-a53b-ecbd2c47a3b4","sub_index":24,"time_frame":"00:04:37,460 --> 00:04:39,590","to_time":279590,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":280370,"sub":"tôi đến đây để đưa ông tới \nmột nhà tù bẩn hơn, nhỏ hơn.","sub_id":"493ec490-52d9-11e6-b0ef-236882926e8e","sub_index":25,"time_frame":"00:04:40,370 --> 00:04:42,530","to_time":282530,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":282600,"sub":"Ông sẽ có 20 năm tiếp theo để trang trí \ntường xà lim bằng các bức phác thảo.","sub_id":"493f87e0-52d9-11e6-b03f-1bcfbdffdfe9","sub_index":26,"time_frame":"00:04:42,600 --> 00:04:46,540","to_time":286540,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":299520,"sub":"Ông biết điều gì hơi bị nhọ không? \nHọ sắp đóng cửa GP.","sub_id":"49407240-52d9-11e6-bf22-86949e96bd81","sub_index":27,"time_frame":"00:04:59,520 --> 00:05:02,580","to_time":302580,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":303360,"sub":"Xem ra ông không còn cần thiết nữa.","sub_id":"49455440-52d9-11e6-b5ed-a34c749c9fc1","sub_index":28,"time_frame":"00:05:03,360 --> 00:05:05,550","to_time":305550,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":305620,"sub":"Bao nhiêu năm ròng \nchống lại đám tội phạm như tôi...","sub_id":"4947c540-52d9-11e6-a52d-17fe449f56ba","sub_index":29,"time_frame":"00:05:05,620 --> 00:05:08,350","to_time":308350,"lang":"vi"},{"film_id":"temp_vi_subtitle_spy-time-episode-1","from_time":308430,"sub":"- và rồi bị cắt giảm biên chế. \n- Ông có vẻ khó chịu vì tôi.","sub_id":"49483a70-52d9-11e6-ba25-f6d7677aaaf5","sub_index":30,"time_frame":"00:05:08,430 --> 00:05:11,450","to_time":311450,"lang":"vi"}]