Đang tải
Tạm dừng phim
Xem phim
Tạm dừng
00 : 00
00:00
 / 
00:00
HD

Hệ thống phím tắt trong trình xem video Kết nối tiếng Anh Phim

Phím cách (Space) : Xem/Dừng Video

Phím điều hướng , : điều chỉnh tốc độ video nhanh (chậm).

Phím điều hướng , : lùi video (tiến video tới) một khoảng 5s

Tổ hợp phím : Ctrl + , : tăng (giảm) âm lượng video

Phím số 1 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh

Phím số 2 : Tùy chọn hiển thị Sub Việt

Phím số 3 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh-Việt(nếu có)

Phím số 4 : Tùy chọn không hiển thị Sub

Xem Phương pháp học tiếng anh qua phim hiệu quả

Ban dang xem phim tai ketnoitienganh.com

x
00:00 00:00

* Kéo 2 đầu mút để xem phim theo đoạn ngắn

Anh Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
 • Hello?

  Hello?
 • Hello?

  Hello?
 • Hola?

  Hola?
 • Bonjour?

  Bonjour?
 • Chinese hello?

  Hello tiếng Tàu?
 • Hello?

  Hello?
 • Hello?

  Hello?
 • Hello?

  Hello?
 • Hello?

  Hello?
 • Home, sweet home.

  Ngôi nhà thân thương.
 • Hello, God.

  Chào Chúa.
 • First of all, uh, apologies

  Xin lỗi vì đã
 • for all the recent masturbation,

  thủ dâm nhiều,
 • but I got to say, that's kind of on you.

  nhưng tại Chúa cả.
 • So I just got back from traveling around the country,

  Con mới đi vòng quanh nước Mỹ,
 • looking for anyone who might have survived the virus.

  xem còn ai sống sót không.
 • Uh, put up a bunch of signs all over the place,

  Để lại lời nhắn khắp nơi,
 • saying that I'm here in Tucson.

  rằng con đang ở Tucson.
 • So, uh, you know, who knows?

  Vậy nên... Chúa biết đấy?
 • And it's not all bad.

  Cũng không tệ lắm.
 • I mean, in the old world,

  Ngày xưa đời nào
 • I could never live in a house like this.

  được ở nhà xịn thế này?
 • And these are Hugh Hefner's actual pajamas.

  Và đây là áo ngủ của Hugh Hefner.
 • Yeah.

  Đúng vậy.
 • I washed them.

  Con giặt rồi.
 • There are some drawbacks.

  Cũng có vài điều tệ.
 • I know you know that.

  Chúa cũng biết mà.
 • The whole women situation is...

  Tình hình với phụ nữ...
 • The craps.

  quá ẹ.
 • If you could send some my way...

  Nếu Chúa có thể gửi vài cô...
Các đoạn phim bạn đã lưu 0
Các đoạn đã cắt cho phim này 0
Các phim liên quan
 • Loading...

  Loading...

  Độ khó : 1
  Số người học : 4271
  Lượt xem : 5568

The Last Man on Earth - Season 1 - Tập 1

Người Đàn Ông Cuối Cùng Trên Trái Đất 1

 • 246,900
 • ( 0 lượt đánh giá )
 • Độ khó : 3
 • 0

Mô tả phim

Phil Miller, một người đàn ông cũng như bao người bình thường khác. Anh yêu mến gia đình và ghét công việc ở ngân hàng, nhưng trớ trêu thay anh lại chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Làm sao mà nội dung phim chỉ nói về một nhân vật duy nhất có thể kéo dài thành một bộ phim truyền hình? Liệu anh ấy sẽ tìm thấy một người sống sót khác? Hay có thể là sẽ có một nhân vật nữ xuất hiện? Và anh sẽ làm gì để cứu lấy sự tồn vong của loài người?

Avatar
Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Avatar
[{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":16757,"sub":"Hello?","sub_id":"a7e3bb3f-f4c5-11e5-9363-57e197cf19ef","sub_index":1,"time_frame":"00:00:16,757 --> 00:00:18,391","to_time":18391,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":20694,"sub":"Hello?","sub_id":"a7e4a5a1-f4c5-11e5-8475-8674ccc46c92","sub_index":2,"time_frame":"00:00:20,694 --> 00:00:22,662","to_time":22662,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":23430,"sub":"<i>Hola?</i>","sub_id":"a7e60533-f4c5-11e5-b2e4-d2b72dcf73ac","sub_index":3,"time_frame":"00:00:23,430 --> 00:00:25,298","to_time":25298,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":25299,"sub":"<i>Bonjour?</i>","sub_id":"a7e6ef95-f4c5-11e5-b269-857d6da30637","sub_index":4,"time_frame":"00:00:25,299 --> 00:00:26,999","to_time":26999,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":27000,"sub":"Chinese hello?","sub_id":"a7e7b2e7-f4c5-11e5-bc5c-bdb2067cbbac","sub_index":5,"time_frame":"00:00:27,000 --> 00:00:28,634","to_time":28634,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":29735,"sub":"Hello?","sub_id":"a7e89d49-f4c5-11e5-8ae6-9c32546ee98c","sub_index":6,"time_frame":"00:00:29,735 --> 00:00:30,769","to_time":30769,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":31904,"sub":"Hello?","sub_id":"a7e9398b-f4c5-11e5-899c-38bfef46d817","sub_index":7,"time_frame":"00:00:31,904 --> 00:00:33,938","to_time":33938,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":34974,"sub":"Hello?","sub_id":"a7ea4afd-f4c5-11e5-a2c6-5420aa15315c","sub_index":8,"time_frame":"00:00:34,974 --> 00:00:36,608","to_time":36608,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":38844,"sub":"Hello?","sub_id":"a7ebf8af-f4c5-11e5-8d46-fbac135a3976","sub_index":9,"time_frame":"00:00:38,844 --> 00:00:40,379","to_time":40379,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":112513,"sub":"Home, sweet home.","sub_id":"a7ece311-f4c5-11e5-8d19-f57420b924ba","sub_index":10,"time_frame":"00:01:52,513 --> 00:01:54,514","to_time":114514,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":201397,"sub":"Hello, God.","sub_id":"a7ee1b93-f4c5-11e5-8b3a-a6fda1927518","sub_index":11,"time_frame":"00:03:21,397 --> 00:03:22,397","to_time":202397,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":202398,"sub":"First of all, uh, apologies","sub_id":"a7ef2d05-f4c5-11e5-9dd1-72f8a1d97f2b","sub_index":12,"time_frame":"00:03:22,398 --> 00:03:24,132","to_time":204132,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":204133,"sub":"for all the recent masturbation,","sub_id":"a7eff057-f4c5-11e5-a681-e5f27d936c66","sub_index":13,"time_frame":"00:03:24,133 --> 00:03:25,900","to_time":205900,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":205901,"sub":"but I got to say, that's kind of on you.","sub_id":"a7f08c99-f4c5-11e5-be3a-cfef885a85df","sub_index":14,"time_frame":"00:03:25,901 --> 00:03:28,236","to_time":208236,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":208237,"sub":"So I just got back from \ntraveling around the country,","sub_id":"a7f14feb-f4c5-11e5-ace3-79105bc11bcb","sub_index":15,"time_frame":"00:03:28,237 --> 00:03:31,673","to_time":211673,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":211674,"sub":"looking for anyone who might \nhave survived the virus.","sub_id":"a7f1ec2d-f4c5-11e5-81de-d5075dc4b28d","sub_index":16,"time_frame":"00:03:31,674 --> 00:03:33,942","to_time":213942,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":213943,"sub":"Uh, put up a bunch of \nsigns all over the place,","sub_id":"a7f324af-f4c5-11e5-bf09-b61465564df6","sub_index":17,"time_frame":"00:03:33,943 --> 00:03:36,276","to_time":216276,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":216277,"sub":"saying that I'm here in Tucson.","sub_id":"a7f3e801-f4c5-11e5-ab95-b8e35827c12b","sub_index":18,"time_frame":"00:03:36,277 --> 00:03:37,745","to_time":217745,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":217746,"sub":"So, uh, you know, who knows?","sub_id":"a7f4d263-f4c5-11e5-ae79-912f0ab84990","sub_index":19,"time_frame":"00:03:37,746 --> 00:03:39,980","to_time":219980,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":219981,"sub":"And it's not all bad.","sub_id":"a7f5bcc5-f4c5-11e5-9916-8390e5b190a9","sub_index":20,"time_frame":"00:03:39,981 --> 00:03:41,315","to_time":221315,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":221316,"sub":"I mean, in the old world,","sub_id":"a7f6a727-f4c5-11e5-ae33-51077de4ea19","sub_index":21,"time_frame":"00:03:41,316 --> 00:03:42,550","to_time":222550,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":222551,"sub":"I could never live in a house like this.","sub_id":"a7f79189-f4c5-11e5-bacf-123022da76cf","sub_index":22,"time_frame":"00:03:42,551 --> 00:03:44,117","to_time":224117,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":224118,"sub":"And these are Hugh Hefner's actual pajamas.","sub_id":"a7f854db-f4c5-11e5-94e5-0a6d4b6eb327","sub_index":23,"time_frame":"00:03:44,118 --> 00:03:47,521","to_time":227521,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":227522,"sub":"Yeah.","sub_id":"a7f93f3d-f4c5-11e5-9918-a90379a84013","sub_index":24,"time_frame":"00:03:47,522 --> 00:03:49,122","to_time":229122,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":229123,"sub":"I washed them.","sub_id":"a7fa9ecf-f4c5-11e5-a423-9d551cebb391","sub_index":25,"time_frame":"00:03:49,123 --> 00:03:50,157","to_time":230157,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":230158,"sub":"There are some drawbacks.","sub_id":"a7fb8931-f4c5-11e5-a095-0eaeb26b812e","sub_index":26,"time_frame":"00:03:50,158 --> 00:03:52,826","to_time":232826,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":232827,"sub":"I know you know that.","sub_id":"a7fc2573-f4c5-11e5-91b2-139cbb77fe38","sub_index":27,"time_frame":"00:03:52,827 --> 00:03:55,695","to_time":235695,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":235696,"sub":"The whole women situation is...","sub_id":"a7fce8c5-f4c5-11e5-a0e0-f5fa7fcccfbc","sub_index":28,"time_frame":"00:03:55,696 --> 00:03:58,665","to_time":238665,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":238666,"sub":"The craps.","sub_id":"a7fd5df7-f4c5-11e5-8564-e9155d4ae59c","sub_index":29,"time_frame":"00:03:58,666 --> 00:03:59,999","to_time":239999,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":240000,"sub":"If you could send some my way...","sub_id":"a7fe6f69-f4c5-11e5-a8db-4d6b9a9cb8ce","sub_index":30,"time_frame":"00:04:00,000 --> 00:04:03,302","to_time":243302,"lang":"en"}] [{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":16757,"sub":"Hello?","sub_id":"a9973ea9-fbfd-11e5-9610-694f4e88aa5e","sub_index":1,"time_frame":"00:00:16,757 --> 00:00:18,391","to_time":18391,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":20694,"sub":"Hello?","sub_id":"a99801fb-fbfd-11e5-9c62-655ab1dbb9e5","sub_index":2,"time_frame":"00:00:20,694 --> 00:00:22,662","to_time":22662,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":23430,"sub":"<i>Hola?</i>","sub_id":"a99b0f3d-fbfd-11e5-8565-b9e75da2a392","sub_index":3,"time_frame":"00:00:23,430 --> 00:00:25,298","to_time":25298,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":25299,"sub":"<i>Bonjour?</i>","sub_id":"a99bf99f-fbfd-11e5-b72f-4c088e2fb121","sub_index":4,"time_frame":"00:00:25,299 --> 00:00:26,999","to_time":26999,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":27000,"sub":"Hello tiếng Tàu?","sub_id":"a99ce401-fbfd-11e5-ad33-d0e135a1bd96","sub_index":5,"time_frame":"00:00:27,000 --> 00:00:28,634","to_time":28634,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":29735,"sub":"Hello?","sub_id":"a99e4393-fbfd-11e5-bb19-77dbff69cdac","sub_index":6,"time_frame":"00:00:29,735 --> 00:00:30,769","to_time":30769,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":31904,"sub":"Hello?","sub_id":"a99f2df5-fbfd-11e5-b764-0391fcc0e2c1","sub_index":7,"time_frame":"00:00:31,904 --> 00:00:33,938","to_time":33938,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":34974,"sub":"Hello?","sub_id":"a99fca37-fbfd-11e5-93a7-4ce28009ad53","sub_index":8,"time_frame":"00:00:34,974 --> 00:00:36,608","to_time":36608,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":38844,"sub":"Hello?","sub_id":"a9a150d9-fbfd-11e5-8da1-60233f391a8c","sub_index":9,"time_frame":"00:00:38,844 --> 00:00:40,379","to_time":40379,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":112513,"sub":"Ngôi nhà thân thương.","sub_id":"a9a2142b-fbfd-11e5-94c6-70b066fb6be6","sub_index":10,"time_frame":"00:01:52,513 --> 00:01:54,514","to_time":114514,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":201397,"sub":"Chào Chúa.","sub_id":"a9a2d77d-fbfd-11e5-87a8-54e52bba63a0","sub_index":11,"time_frame":"00:03:21,397 --> 00:03:22,397","to_time":202397,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":202398,"sub":"Xin lỗi vì đã","sub_id":"a9a373bf-fbfd-11e5-abae-1dbf55836691","sub_index":12,"time_frame":"00:03:22,398 --> 00:03:24,132","to_time":204132,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":204133,"sub":"thủ dâm nhiều,","sub_id":"a9a54881-fbfd-11e5-8cff-70d5ebac5460","sub_index":13,"time_frame":"00:03:24,133 --> 00:03:25,900","to_time":205900,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":205901,"sub":"nhưng tại Chúa cả.","sub_id":"a9a60bd3-fbfd-11e5-909c-aa290aa3e6a6","sub_index":14,"time_frame":"00:03:25,901 --> 00:03:28,236","to_time":208236,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":208237,"sub":"Con mới đi vòng quanh nước Mỹ,","sub_id":"a9a6f635-fbfd-11e5-8579-21fe725cf136","sub_index":15,"time_frame":"00:03:28,237 --> 00:03:31,673","to_time":211673,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":211674,"sub":"xem còn ai sống sót không.","sub_id":"a9a7b987-fbfd-11e5-859d-74db76d9f5d7","sub_index":16,"time_frame":"00:03:31,674 --> 00:03:33,942","to_time":213942,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":213943,"sub":"Để lại lời nhắn khắp nơi,","sub_id":"a9a8a3e9-fbfd-11e5-996b-5d7da630ba81","sub_index":17,"time_frame":"00:03:33,943 --> 00:03:36,276","to_time":216276,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":216277,"sub":"rằng con đang ở Tucson.","sub_id":"a9aa037b-fbfd-11e5-b98f-0cf013783f13","sub_index":18,"time_frame":"00:03:36,277 --> 00:03:37,745","to_time":217745,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":217746,"sub":"Vậy nên... Chúa biết đấy?","sub_id":"a9ad10bd-fbfd-11e5-9572-9c3b9c198c03","sub_index":19,"time_frame":"00:03:37,746 --> 00:03:39,980","to_time":219980,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":219981,"sub":"Cũng không tệ lắm.","sub_id":"a9ae493f-fbfd-11e5-ac60-2c8cc9a3ea9a","sub_index":20,"time_frame":"00:03:39,981 --> 00:03:41,315","to_time":221315,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":221316,"sub":"Ngày xưa đời nào","sub_id":"a9af5ab1-fbfd-11e5-9800-6d5961a80cdf","sub_index":21,"time_frame":"00:03:41,316 --> 00:03:42,550","to_time":222550,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":222551,"sub":"được ở nhà xịn thế này?","sub_id":"a9b06c23-fbfd-11e5-9761-39406c13ce9f","sub_index":22,"time_frame":"00:03:42,551 --> 00:03:44,117","to_time":224117,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":224118,"sub":"Và đây là áo ngủ của Hugh Hefner.","sub_id":"a9b10865-fbfd-11e5-8b83-2728a705c0ba","sub_index":23,"time_frame":"00:03:44,118 --> 00:03:47,521","to_time":227521,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":227522,"sub":"Đúng vậy.","sub_id":"a9b2b617-fbfd-11e5-a059-c045a961e672","sub_index":24,"time_frame":"00:03:47,522 --> 00:03:49,122","to_time":229122,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":229123,"sub":"Con giặt rồi.","sub_id":"a9b3c789-fbfd-11e5-b385-c7eb70880023","sub_index":25,"time_frame":"00:03:49,123 --> 00:03:50,157","to_time":230157,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":230158,"sub":"Cũng có vài điều tệ.","sub_id":"a9b43cbb-fbfd-11e5-b4b2-d7c9138aec34","sub_index":26,"time_frame":"00:03:50,158 --> 00:03:52,826","to_time":232826,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":232827,"sub":"Chúa cũng biết mà.","sub_id":"a9b5271d-fbfd-11e5-92a8-3d458faf37b7","sub_index":27,"time_frame":"00:03:52,827 --> 00:03:55,695","to_time":235695,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":235696,"sub":"Tình hình với phụ nữ...","sub_id":"a9b6117f-fbfd-11e5-9404-c06ce992d7ed","sub_index":28,"time_frame":"00:03:55,696 --> 00:03:58,665","to_time":238665,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":238666,"sub":"quá ẹ.","sub_id":"a9b6fbe1-fbfd-11e5-96f1-b11334e921c3","sub_index":29,"time_frame":"00:03:58,666 --> 00:03:59,999","to_time":239999,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-last-man-on-earth-season-1-episode-1","from_time":240000,"sub":"Nếu Chúa có thể gửi vài cô...","sub_id":"a9b80d53-fbfd-11e5-92d1-f8773ec26a1c","sub_index":30,"time_frame":"00:04:00,000 --> 00:04:03,302","to_time":243302,"lang":"vi"}]