Đang tải
Tạm dừng phim
Xem phim
Tạm dừng
00 : 00
00:00
 / 
00:00
HD

Hệ thống phím tắt trong trình xem video Kết nối tiếng Anh Phim

Phím cách (Space) : Xem/Dừng Video

Phím điều hướng , : điều chỉnh tốc độ video nhanh (chậm).

Phím điều hướng , : lùi video (tiến video tới) một khoảng 5s

Tổ hợp phím : Ctrl + , : tăng (giảm) âm lượng video

Phím số 1 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh

Phím số 2 : Tùy chọn hiển thị Sub Việt

Phím số 3 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh-Việt(nếu có)

Phím số 4 : Tùy chọn không hiển thị Sub

Xem Phương pháp học tiếng anh qua phim hiệu quả

Ban dang xem phim tai ketnoitienganh.com

x
00:00 00:00

* Kéo 2 đầu mút để xem phim theo đoạn ngắn

Anh Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
 • It's a new day.

  Đây là một ngày mới
 • The sun rises in the east.

  Mặt trời mọc từ phương đông
 • Across our land, men and women

  trải dài trên đất nước của chúng ta, mọi người
 • go to work in factories and farms...

  làm việc tại nhà máy và nông trại
 • Providing for their families.

  nhằm nuôi sống gia đình.
 • Everyone has a job.

  Mọi người đều có công ăn việc làm
 • Everyone knows the part they play

  Mọi người đều biết vai trò của mình
 • keeping our country strong

  để giữ đất nước lớn mạnh
 • and safe.

  và yên bình.
 • So today, we give thanks to our brave leaders,

  Hôm nay, chúng ta gửi lời cảm ơn tới những vị lãnh đạo
 • knowing we are stronger and prouder,

  giúp chúng ta mạnh mẽ hơn phồn vinh hơn
 • and better.

  và tốt đẹp hơn
 • Yes, it's a new day in our proud land.

  Một ngày mới trên đất nước chúng ta
 • But our greatest days, they lie ahead.

  Nhưng những ngày tốt đẹp nhất đó đều chỉ là dối trá.
 • Seig heil.

  Quốc trượng vạn tuế.
 • Hey, uh, pal.

 • Yeah.

 • Do you know where the manager is?

 • Are you the manager, Mr. Warren?

  Có phải ông quản lý chỗ này không? ông Warren?
 • Yeah.

  Đúng vậy.
 • - I'm Joe Blake. - So?

  Tôi là Joe Blake Rồi sao?
 • I was told you have a job.

  Tôi nghe kể ông đang cần thêm người làm.
 • And who told you that, Joe Blake?

  Và ai đã kể cho cậu điều đó thế? Joe Blake
 • I didn't get his name.

  Tôi không biết tên hắn ta.
 • Just this.

  Chỉ có thứ này thôi.
 • So this is what they're sending me now.

  Và đây là thứ họ gửi đến cho tôi sao?
 • - How old are you, 28? - 27.

  Cậu nhiêu tuổi rồi? 28 chăng?
 • 27.

  27? 27 tuổi sao?
 • What the hell you doing here, Joe Blake?

  Cậu làm gì ở đây, Joe Blake?
 • I want my country back, sir.

  Tôi muốn đất nước tôi trở lại.
Các đoạn phim bạn đã lưu 0
Các đoạn đã cắt cho phim này 0
Các phim liên quan
 • Loading...

  Loading...

  Độ khó : 1
  Số người học : 4271
  Lượt xem : 5568

The Man in the High Castle - Season 1 - Tập 1

Thế Giới Khác - Phần 1

 • 39,399
 • ( 0 lượt đánh giá )
 • Độ khó : 3
 • 0

Mô tả phim

The Man in the High Castle dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Philip K. Dick. Bối cảnh bộ phim là một thế giới khác khi Phát xít Đức chiến thắng chiến tranh thế giới thứ 2.

Avatar
Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Avatar
[{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":73917,"sub":"It's a new day.","sub_id":"60925ecd-f4c6-11e5-bdb3-2cd2b4b91cfc","sub_index":1,"time_frame":"00:01:13,917 --> 00:01:15,485","to_time":75485,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":75486,"sub":"The sun rises in the east.","sub_id":"6092d3ff-f4c6-11e5-991b-5f6c216839da","sub_index":2,"time_frame":"00:01:15,486 --> 00:01:18,155","to_time":78155,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":78156,"sub":"Across our land, men and women","sub_id":"60939751-f4c6-11e5-be83-a1c68a52a533","sub_index":3,"time_frame":"00:01:18,156 --> 00:01:20,557","to_time":80557,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":80558,"sub":"go to work in factories and farms...","sub_id":"609481b3-f4c6-11e5-b9bb-085e17db9976","sub_index":4,"time_frame":"00:01:20,558 --> 00:01:25,995","to_time":85995,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":85996,"sub":"Providing for their families.","sub_id":"60954505-f4c6-11e5-b938-de5c6010a253","sub_index":5,"time_frame":"00:01:25,996 --> 00:01:28,165","to_time":88165,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":88166,"sub":"Everyone has a job.","sub_id":"60960857-f4c6-11e5-a6c4-ee1892781c3c","sub_index":6,"time_frame":"00:01:28,166 --> 00:01:30,400","to_time":90400,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":90401,"sub":"Everyone knows the part they play","sub_id":"6096cba9-f4c6-11e5-9c4a-08c79f052cbc","sub_index":7,"time_frame":"00:01:30,401 --> 00:01:33,203","to_time":93203,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":93204,"sub":"keeping our country strong","sub_id":"6098ee8b-f4c6-11e5-a35a-4df27721458e","sub_index":8,"time_frame":"00:01:33,204 --> 00:01:35,938","to_time":95938,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":95939,"sub":"and safe.","sub_id":"6099b1dd-f4c6-11e5-baba-115234bc1b59","sub_index":9,"time_frame":"00:01:35,939 --> 00:01:38,608","to_time":98608,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":98609,"sub":"So today, we give thanks \nto our brave leaders,","sub_id":"609a752f-f4c6-11e5-b35a-4635acf6b8b3","sub_index":10,"time_frame":"00:01:38,609 --> 00:01:44,013","to_time":104013,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":104014,"sub":"knowing we are stronger and prouder,","sub_id":"609b5f91-f4c6-11e5-bb59-30ae18f7fb37","sub_index":11,"time_frame":"00:01:44,014 --> 00:01:47,950","to_time":107950,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":107951,"sub":"and better.","sub_id":"609c22e3-f4c6-11e5-8e7e-90aac10ecb19","sub_index":12,"time_frame":"00:01:47,951 --> 00:01:50,052","to_time":110052,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":116660,"sub":"Yes, it's a new day in our proud land.","sub_id":"609d0d45-f4c6-11e5-9229-6fe267637674","sub_index":13,"time_frame":"00:01:56,660 --> 00:02:01,399","to_time":121399,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":123367,"sub":"But our greatest days, they lie ahead.","sub_id":"609dd097-f4c6-11e5-a629-247f40c23355","sub_index":14,"time_frame":"00:02:03,367 --> 00:02:07,037","to_time":127037,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":127971,"sub":"Seig heil.","sub_id":"609e6cd9-f4c6-11e5-9887-2999c43e3abb","sub_index":15,"time_frame":"00:02:07,971 --> 00:02:09,773","to_time":129773,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":231942,"sub":"Hey, uh, pal.","sub_id":"609f302b-f4c6-11e5-a991-b4008714a389","sub_index":16,"time_frame":"00:03:51,942 --> 00:03:53,843","to_time":233843,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":233844,"sub":"Yeah.","sub_id":"609ff37d-f4c6-11e5-b970-cd02f615f934","sub_index":17,"time_frame":"00:03:53,844 --> 00:03:55,312","to_time":235312,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":235313,"sub":"Do you know where the manager is?","sub_id":"60a0dddf-f4c6-11e5-8f61-64777cb2e375","sub_index":18,"time_frame":"00:03:55,313 --> 00:03:57,314","to_time":237314,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":256199,"sub":"Are you the manager, Mr. Warren?","sub_id":"60a3c411-f4c6-11e5-8cf8-e0bee9ed5be5","sub_index":19,"time_frame":"00:04:16,199 --> 00:04:17,967","to_time":257967,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":257968,"sub":"Yeah.","sub_id":"60a48763-f4c6-11e5-b683-be935f037337","sub_index":20,"time_frame":"00:04:17,968 --> 00:04:19,703","to_time":259703,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":261104,"sub":"- I'm Joe Blake. \n- So?","sub_id":"60a571c5-f4c6-11e5-97f3-cd6ce5a34d1c","sub_index":21,"time_frame":"00:04:21,104 --> 00:04:24,407","to_time":264407,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":264408,"sub":"I was told you have a job.","sub_id":"60a63517-f4c6-11e5-8717-9d01823bcdc6","sub_index":22,"time_frame":"00:04:24,408 --> 00:04:26,643","to_time":266643,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":266644,"sub":"And who told you that, Joe Blake?","sub_id":"60a71f79-f4c6-11e5-a226-7fa033d75afe","sub_index":23,"time_frame":"00:04:26,644 --> 00:04:29,346","to_time":269346,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":269347,"sub":"I didn't get his name.","sub_id":"60a809db-f4c6-11e5-a4ee-ad79d1393bcd","sub_index":24,"time_frame":"00:04:29,347 --> 00:04:32,815","to_time":272815,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":272816,"sub":"Just this.","sub_id":"60a9425d-f4c6-11e5-ad8c-d0b8781468c2","sub_index":25,"time_frame":"00:04:32,816 --> 00:04:35,052","to_time":275052,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":279523,"sub":"So this is what they're sending me now.","sub_id":"60aa2cbf-f4c6-11e5-8378-91d6d611d245","sub_index":26,"time_frame":"00:04:39,523 --> 00:04:43,225","to_time":283225,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":283226,"sub":"- How old are you, 28? \n- 27.","sub_id":"60ab1721-f4c6-11e5-bc0f-15e686991705","sub_index":27,"time_frame":"00:04:43,226 --> 00:04:47,129","to_time":287129,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":287130,"sub":"27.","sub_id":"60ac0183-f4c6-11e5-92ef-4759ad6a1aeb","sub_index":28,"time_frame":"00:04:47,130 --> 00:04:49,532","to_time":289532,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":289533,"sub":"What the hell you doing here, Joe Blake?","sub_id":"60ad12f5-f4c6-11e5-865f-f12e8f6d76f7","sub_index":29,"time_frame":"00:04:49,533 --> 00:04:53,603","to_time":293603,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":293604,"sub":"I want my country back, sir.","sub_id":"60adfd57-f4c6-11e5-a24f-486825606062","sub_index":30,"time_frame":"00:04:53,604 --> 00:04:55,538","to_time":295538,"lang":"en"}] [{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":73917,"sub":"Đây là một ngày mới","sub_id":"cb17a81d-fbfd-11e5-9cc0-e2218793fb38","sub_index":1,"time_frame":"00:01:13,917 --> 00:01:15,485","to_time":75485,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":75486,"sub":"Mặt trời mọc từ phương đông","sub_id":"cb181d4f-fbfd-11e5-87f1-1bb16418e00f","sub_index":2,"time_frame":"00:01:15,486 --> 00:01:18,155","to_time":78155,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":78156,"sub":"trải dài trên đất nước của chúng ta, mọi người","sub_id":"cb1a1921-fbfd-11e5-b315-815654ed515d","sub_index":3,"time_frame":"00:01:18,156 --> 00:01:20,557","to_time":80557,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":80558,"sub":"làm việc tại nhà máy và nông trại","sub_id":"cb1a8e53-fbfd-11e5-b988-11b13339eca4","sub_index":4,"time_frame":"00:01:20,558 --> 00:01:25,995","to_time":85995,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":85996,"sub":"nhằm nuôi sống gia đình.","sub_id":"cb1adc75-fbfd-11e5-8284-ff7e526a5c62","sub_index":5,"time_frame":"00:01:25,996 --> 00:01:28,165","to_time":88165,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":88166,"sub":"Mọi người đều có công ăn việc làm","sub_id":"cb1bede7-fbfd-11e5-bd1d-9178425f7d28","sub_index":6,"time_frame":"00:01:28,166 --> 00:01:30,400","to_time":90400,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":90401,"sub":"Mọi người đều biết vai trò của mình","sub_id":"cb1c3c09-fbfd-11e5-af23-7774ab9cb3f8","sub_index":7,"time_frame":"00:01:30,401 --> 00:01:33,203","to_time":93203,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":93204,"sub":"để giữ đất nước lớn mạnh","sub_id":"cb1cb13b-fbfd-11e5-83a6-97b6982bc98d","sub_index":8,"time_frame":"00:01:33,204 --> 00:01:35,938","to_time":95938,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":95939,"sub":"và yên bình.","sub_id":"cb1cd84d-fbfd-11e5-9a64-d8e4ebd28bd9","sub_index":9,"time_frame":"00:01:35,939 --> 00:01:38,608","to_time":98608,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":98609,"sub":"Hôm nay, chúng ta gửi lời cảm ơn tới \nnhững vị lãnh đạo","sub_id":"cb1d266f-fbfd-11e5-b8ae-0bc5f40cf2b7","sub_index":10,"time_frame":"00:01:38,609 --> 00:01:44,013","to_time":104013,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":104014,"sub":"giúp chúng ta mạnh mẽ hơn \nphồn vinh hơn","sub_id":"cb1d7491-fbfd-11e5-87bf-f5f187b6e1dc","sub_index":11,"time_frame":"00:01:44,014 --> 00:01:47,950","to_time":107950,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":107951,"sub":"và tốt đẹp hơn","sub_id":"cb1dc2b3-fbfd-11e5-be25-cc7708664b8e","sub_index":12,"time_frame":"00:01:47,951 --> 00:01:50,052","to_time":110052,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":116660,"sub":"Một ngày mới trên đất nước chúng ta","sub_id":"cb1e10d5-fbfd-11e5-a7f4-aa679ebbe14a","sub_index":13,"time_frame":"00:01:56,660 --> 00:02:01,399","to_time":121399,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":123367,"sub":"Nhưng những ngày tốt đẹp nhất đó \nđều chỉ là dối trá.","sub_id":"cb1e5ef7-fbfd-11e5-a0b1-5df766e082c7","sub_index":14,"time_frame":"00:02:03,367 --> 00:02:07,037","to_time":127037,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":127971,"sub":"Quốc trượng vạn tuế.","sub_id":"cb1ead19-fbfd-11e5-997e-c8fddaa86c63","sub_index":15,"time_frame":"00:02:07,971 --> 00:02:09,773","to_time":129773,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":231942,"sub":"","sub_id":"cb1efb3b-fbfd-11e5-b0f9-332024f4a5da","sub_index":16,"time_frame":"00:03:51,942 --> 00:03:53,843","to_time":233843,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":233844,"sub":"","sub_id":"cb1f495d-fbfd-11e5-9e62-7128a42951f5","sub_index":17,"time_frame":"00:03:53,844 --> 00:03:55,312","to_time":235312,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":235313,"sub":"","sub_id":"cb1f977f-fbfd-11e5-a673-987f64f0338a","sub_index":18,"time_frame":"00:03:55,313 --> 00:03:57,314","to_time":237314,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":256199,"sub":"Có phải ông quản lý chỗ này không? \nông Warren?","sub_id":"cb1fe5a1-fbfd-11e5-a7a8-cc7d91ffcd1d","sub_index":19,"time_frame":"00:04:16,199 --> 00:04:17,967","to_time":257967,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":257968,"sub":"Đúng vậy.","sub_id":"cb205ad3-fbfd-11e5-b1c4-460a0eb72c0f","sub_index":20,"time_frame":"00:04:17,968 --> 00:04:19,703","to_time":259703,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":261104,"sub":"Tôi là Joe Blake \nRồi sao?","sub_id":"cb20a8f5-fbfd-11e5-9340-5fac46b1f9ee","sub_index":21,"time_frame":"00:04:21,104 --> 00:04:24,407","to_time":264407,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":264408,"sub":"Tôi nghe kể ông đang cần thêm người làm.","sub_id":"cb216c47-fbfd-11e5-ade7-af936065bd31","sub_index":22,"time_frame":"00:04:24,408 --> 00:04:26,643","to_time":266643,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":266644,"sub":"Và ai đã kể cho cậu điều đó thế? \nJoe Blake","sub_id":"cb21ba69-fbfd-11e5-a065-7877e4129113","sub_index":23,"time_frame":"00:04:26,644 --> 00:04:29,346","to_time":269346,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":269347,"sub":"Tôi không biết tên hắn ta.","sub_id":"cb2256ab-fbfd-11e5-a8fc-f600e72129d1","sub_index":24,"time_frame":"00:04:29,347 --> 00:04:32,815","to_time":272815,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":272816,"sub":"Chỉ có thứ này thôi.","sub_id":"cb22f2ed-fbfd-11e5-8aef-105309636837","sub_index":25,"time_frame":"00:04:32,816 --> 00:04:35,052","to_time":275052,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":279523,"sub":"Và đây là thứ họ gửi đến cho tôi sao?","sub_id":"cb23410f-fbfd-11e5-b859-6be99fe1fb3f","sub_index":26,"time_frame":"00:04:39,523 --> 00:04:43,225","to_time":283225,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":283226,"sub":"Cậu nhiêu tuổi rồi? 28 chăng?","sub_id":"cb23dd51-fbfd-11e5-846a-e0abfa6b6149","sub_index":27,"time_frame":"00:04:43,226 --> 00:04:47,129","to_time":287129,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":287130,"sub":"27? 27 tuổi sao?","sub_id":"cb245283-fbfd-11e5-a386-b9c234ea9081","sub_index":28,"time_frame":"00:04:47,130 --> 00:04:49,532","to_time":289532,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":289533,"sub":"Cậu làm gì ở đây, Joe Blake?","sub_id":"cb24c7b5-fbfd-11e5-9a3e-18e251b1b4e3","sub_index":29,"time_frame":"00:04:49,533 --> 00:04:53,603","to_time":293603,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-man-in-the-high-castle-season-1-episode-1","from_time":293604,"sub":"Tôi muốn đất nước tôi trở lại.","sub_id":"cb253ce7-fbfd-11e5-a2e1-141133456f2a","sub_index":30,"time_frame":"00:04:53,604 --> 00:04:55,538","to_time":295538,"lang":"vi"}]