Đang tải
Tạm dừng phim
Xem phim
Tạm dừng
00 : 00
00:00
 / 
00:00
HD

Hệ thống phím tắt trong trình xem video Kết nối tiếng Anh Phim

Phím cách (Space) : Xem/Dừng Video

Phím điều hướng , : điều chỉnh tốc độ video nhanh (chậm).

Phím điều hướng , : lùi video (tiến video tới) một khoảng 5s

Tổ hợp phím : Ctrl + , : tăng (giảm) âm lượng video

Phím số 1 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh

Phím số 2 : Tùy chọn hiển thị Sub Việt

Phím số 3 : Tùy chọn hiển thị Sub Anh-Việt(nếu có)

Phím số 4 : Tùy chọn không hiển thị Sub

Xem Phương pháp học tiếng anh qua phim hiệu quả

Ban dang xem phim tai ketnoitienganh.com

x
00:00 00:00

* Kéo 2 đầu mút để xem phim theo đoạn ngắn

Anh Việt
Tiếng Anh
Tiếng Việt
 • Disappointing.

  Thật thất vọng.
 • Who's next?

  Ai tiếp đây?
 • Mr. Raqib. Detective Brown.

  Ngài Raqib. Thanh tra Brown.
 • In light of recent threats,

  Vì những đe dọa gần đây,
 • your government has asked the Las Vegas police

  chính phủ ngài đã yêu cầu cảnh sát Las Vegas
 • to ensure your safety during your stay.

  đảm bảo an toàn trong những ngày ngài ở đây.
 • We have the situation under control.

  Chúng tôi đã kiểm soát tình huống cả.
 • No harm in walking the detective

  Đi cùng ngài thanh tra đây sẽ không có hại gì
 • through your preparations, Farid.

  suốt giai đoạn chuẩn bị đâu, Farid.
 • Cameras.

  Camera.
 • 128-bit encryption on the door.

  Mật mã 128 bit ở cửa.
 • We are completely secure.

  Chúng ta hoàn toàn an toàn.
 • Hey, Cal.

  Này, Cal.
 • Damn it, Kane.

  Mẹ kiếp, Kane.
 • It's Alex. Hi, Alex.

  Đây là Alex. Chào, Alex.
 • Mr. Kane, what are you doing here?

  Ngài Kane, ngài làm gì ở đây thế?
 • Brown: Apparently, your government also decided to hire

  Brown: Dễ thấy mà, chính phủ đã quyết định thuê
 • Vegas' biggest pain-in-the-ass security consultant

  cố vấn bảo an có nhiều vấn đề nhất xứ Vegas
 • to test your preparations.

  để thanh tra cuộc chuẩn bị.
 • Congratulations. You failed.

  Chúc mừng nhé. Anh thất bại rồi.
 • They're sealing off the balcony?

  Họ đang phong tỏa ban công à?
 • It's an easy point of entry.

  Đó là nơi dễ dàng đột nhập vào.
 • 22 floors up? That's ridiculous.

  Từ độ cao 22 tầng sao? Thật nực cười.
 • Farid: Mr. Raqib has better protection

  Farid: Ngài Raqib được bảo vệ tốt hơn
 • than the president of the United States.

  cả Tổng thống Mỹ.
 • Well, that would be a comfort, except they shot six presidents.

  À, điều đó nghe có tính an ủi thật, trừ việc sáu Tổng thống bị bắn.
 • There's also an unsecured

  Cũng còn một lối vào chưa được
 • catering entrance in the kitchen.

  trang bị bảo an ở bếp đấy.
 • Lock that down, too.

  Khóa lối đó đi.
 • No, with all due respect, I will not be lectured.

  Không, với tất cả lòng tôn trọng, tôi không muốn bị lên lớp đâu.
Các đoạn phim bạn đã lưu 0
Các đoạn đã cắt cho phim này 0
Các phim liên quan
 • Loading...

  Loading...

  Độ khó : 1
  Số người học : 4271
  Lượt xem : 5568

The Player - Season 1 - Tập 1

Cuộc Chơi - Phần 1

 • 388,468
 • ( 0 lượt đánh giá )
 • Độ khó : 3
 • 0

Mô tả phim

The Player Season 1 (Cuộc Chơi Phần 1) xoay quanh một cựu nhân viên tình báo đóng vai trò chuyên gia bảo mật tại Las Vegas...

Avatar
Mai Linh Nhâm - 20 phút trước Trả lời

Wuah!! bài tập này rất hay đó
Cám ơn bạn nhé

Avatar
[{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":15702,"sub":"Disappointing.","sub_id":"7375fecd-f4c7-11e5-9e23-411861d40d90","sub_index":1,"time_frame":"00:00:15,702 --> 00:00:17,134","to_time":17134,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":23576,"sub":"Who's next?","sub_id":"73764cef-f4c7-11e5-80ed-f68667db14d9","sub_index":2,"time_frame":"00:00:23,576 --> 00:00:25,643","to_time":25643,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":46766,"sub":"Mr. Raqib. Detective Brown.","sub_id":"7376c221-f4c7-11e5-a722-459ce02922ae","sub_index":3,"time_frame":"00:00:46,766 --> 00:00:48,799","to_time":48799,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":48824,"sub":"In light of recent threats,","sub_id":"73771043-f4c7-11e5-8eee-5101b65ac28d","sub_index":4,"time_frame":"00:00:48,824 --> 00:00:50,023","to_time":50023,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":50025,"sub":"your government has asked \nthe Las Vegas police","sub_id":"73778575-f4c7-11e5-9c24-7b2037b91f66","sub_index":5,"time_frame":"00:00:50,025 --> 00:00:52,125","to_time":52125,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":52104,"sub":"to ensure your safety during your stay.","sub_id":"7377d397-f4c7-11e5-b0da-88beec57bbdd","sub_index":6,"time_frame":"00:00:52,104 --> 00:00:54,271","to_time":54271,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":54296,"sub":"We have the situation under control.","sub_id":"73786fd9-f4c7-11e5-8f97-58efa98d85d6","sub_index":7,"time_frame":"00:00:54,296 --> 00:00:56,429","to_time":56429,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":57466,"sub":"No harm in walking the detective","sub_id":"7378e50b-f4c7-11e5-932b-43c4e6b56500","sub_index":8,"time_frame":"00:00:57,466 --> 00:00:59,099","to_time":59099,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":59101,"sub":"through your preparations, Farid.","sub_id":"73795a3d-f4c7-11e5-8781-f33c70f451f4","sub_index":9,"time_frame":"00:00:59,101 --> 00:01:01,221","to_time":61221,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":64736,"sub":"Cameras.","sub_id":"7379f67f-f4c7-11e5-b2d0-3181cd6251f9","sub_index":10,"time_frame":"00:01:04,736 --> 00:01:06,669","to_time":66669,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":68612,"sub":"128-bit encryption on the door.","sub_id":"737a6bb1-f4c7-11e5-b3da-7a411a7fba9b","sub_index":11,"time_frame":"00:01:08,612 --> 00:01:10,979","to_time":70979,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":70981,"sub":"We are completely secure.","sub_id":"737b07f3-f4c7-11e5-b1c3-019735a6834a","sub_index":12,"time_frame":"00:01:10,981 --> 00:01:12,920","to_time":72920,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":75794,"sub":"Hey, Cal.","sub_id":"737bcb45-f4c7-11e5-aca3-4278bd2ce30d","sub_index":13,"time_frame":"00:01:15,794 --> 00:01:17,627","to_time":77627,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":77629,"sub":"Damn it, Kane.","sub_id":"737c6787-f4c7-11e5-8e21-714b939e46e0","sub_index":14,"time_frame":"00:01:17,629 --> 00:01:19,229","to_time":79229,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":79231,"sub":"It's Alex. Hi, Alex.","sub_id":"737d03c9-f4c7-11e5-903d-19f5907d42a2","sub_index":15,"time_frame":"00:01:19,231 --> 00:01:21,755","to_time":81755,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":83549,"sub":"Mr. Kane, what are you doing here?","sub_id":"737da00b-f4c7-11e5-b8f9-92a5a2dfc7ae","sub_index":16,"time_frame":"00:01:23,549 --> 00:01:25,989","to_time":85989,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":86014,"sub":"Brown: Apparently, your \ngovernment also decided to hire","sub_id":"737e635d-f4c7-11e5-a91b-10b98fe619b3","sub_index":17,"time_frame":"00:01:26,014 --> 00:01:28,348","to_time":88348,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":88373,"sub":"Vegas' biggest pain-in-the-ass \nsecurity consultant","sub_id":"737ed88f-f4c7-11e5-9ff4-cbfc7c34ae74","sub_index":18,"time_frame":"00:01:28,373 --> 00:01:31,057","to_time":91057,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":91057,"sub":"to test your preparations.","sub_id":"737f74d1-f4c7-11e5-8868-2832d652c613","sub_index":19,"time_frame":"00:01:31,057 --> 00:01:32,857","to_time":92857,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":92859,"sub":"Congratulations. You failed.","sub_id":"737fea03-f4c7-11e5-9acc-fd0919f8528f","sub_index":20,"time_frame":"00:01:32,859 --> 00:01:35,151","to_time":95151,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":95176,"sub":"They're sealing off the balcony?","sub_id":"73808645-f4c7-11e5-ba4c-4ae0bc26d24d","sub_index":21,"time_frame":"00:01:35,176 --> 00:01:38,577","to_time":98577,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":98602,"sub":"It's an easy point of entry.","sub_id":"73812287-f4c7-11e5-b909-346478e5b429","sub_index":22,"time_frame":"00:01:38,602 --> 00:01:39,971","to_time":99971,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":99996,"sub":"22 floors up? That's ridiculous.","sub_id":"738197b9-f4c7-11e5-a742-249e39053099","sub_index":23,"time_frame":"00:01:39,996 --> 00:01:41,765","to_time":101765,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":101790,"sub":"Farid: Mr. Raqib has better protection","sub_id":"738233fb-f4c7-11e5-8038-0ccf9488d3f9","sub_index":24,"time_frame":"00:01:41,790 --> 00:01:43,697","to_time":103697,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":103722,"sub":"than the president of the United States.","sub_id":"7382d03d-f4c7-11e5-a79e-c6d7aa17198e","sub_index":25,"time_frame":"00:01:43,722 --> 00:01:45,460","to_time":105460,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":105485,"sub":"Well, that would be a comfort, \nexcept they shot six presidents.","sub_id":"7383938f-f4c7-11e5-ad50-d5891c9e7f81","sub_index":26,"time_frame":"00:01:45,485 --> 00:01:48,853","to_time":108853,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":109055,"sub":"There's also an unsecured","sub_id":"73851a31-f4c7-11e5-a71c-f019897c88c2","sub_index":27,"time_frame":"00:01:49,055 --> 00:01:50,154","to_time":110154,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":110179,"sub":"catering entrance in the kitchen.","sub_id":"7385dd83-f4c7-11e5-a7cc-3dc04c49eae0","sub_index":28,"time_frame":"00:01:50,179 --> 00:01:51,338","to_time":111338,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":111363,"sub":"Lock that down, too.","sub_id":"7387b245-f4c7-11e5-a7f2-363776ce8f95","sub_index":29,"time_frame":"00:01:51,363 --> 00:01:52,167","to_time":112167,"lang":"en"},{"film_id":"en_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":112192,"sub":"No, with all due respect, \nI will not be lectured.","sub_id":"73880067-f4c7-11e5-9eeb-5f9ce4611178","sub_index":30,"time_frame":"00:01:52,192 --> 00:01:54,575","to_time":114575,"lang":"en"}] [{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":15702,"sub":"Thật thất vọng.","sub_id":"fa355371-fbfd-11e5-8a35-c49585b0d9e7","sub_index":1,"time_frame":"00:00:15,702 --> 00:00:17,134","to_time":17134,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":23576,"sub":"Ai tiếp đây?","sub_id":"fa35a193-fbfd-11e5-bb4f-e6f13cbbfd03","sub_index":2,"time_frame":"00:00:23,576 --> 00:00:25,643","to_time":25643,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":46766,"sub":"Ngài Raqib. Thanh tra Brown.","sub_id":"fa35efb5-fbfd-11e5-8607-ff2b8494d2a9","sub_index":3,"time_frame":"00:00:46,766 --> 00:00:48,799","to_time":48799,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":48824,"sub":"Vì những đe dọa gần đây,","sub_id":"fa379d67-fbfd-11e5-9200-d32f01da55d9","sub_index":4,"time_frame":"00:00:48,824 --> 00:00:50,023","to_time":50023,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":50025,"sub":"chính phủ ngài đã yêu cầu \ncảnh sát Las Vegas","sub_id":"fa37eb89-fbfd-11e5-abfe-28a05bca5d90","sub_index":5,"time_frame":"00:00:50,025 --> 00:00:52,125","to_time":52125,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":52104,"sub":"đảm bảo an toàn trong những ngày ngài ở đây.","sub_id":"fa3839ab-fbfd-11e5-a121-19ae88ab5adc","sub_index":6,"time_frame":"00:00:52,104 --> 00:00:54,271","to_time":54271,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":54296,"sub":"Chúng tôi đã kiểm soát tình huống cả.","sub_id":"fa38aedd-fbfd-11e5-ab5a-3b744a9e024e","sub_index":7,"time_frame":"00:00:54,296 --> 00:00:56,429","to_time":56429,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":57466,"sub":"Đi cùng ngài thanh tra đây sẽ không có hại gì","sub_id":"fa38fcff-fbfd-11e5-b733-1a9e58b75274","sub_index":8,"time_frame":"00:00:57,466 --> 00:00:59,099","to_time":59099,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":59101,"sub":"suốt giai đoạn chuẩn bị đâu, Farid.","sub_id":"fa394b21-fbfd-11e5-8a5d-dc032da45c39","sub_index":9,"time_frame":"00:00:59,101 --> 00:01:01,221","to_time":61221,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":64736,"sub":"Camera.","sub_id":"fa399943-fbfd-11e5-8e46-afad8bb2c4bd","sub_index":10,"time_frame":"00:01:04,736 --> 00:01:06,669","to_time":66669,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":68612,"sub":"Mật mã 128 bit ở cửa.","sub_id":"fa3a0e75-fbfd-11e5-ad79-0a2e85937225","sub_index":11,"time_frame":"00:01:08,612 --> 00:01:10,979","to_time":70979,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":70981,"sub":"Chúng ta hoàn toàn an toàn.","sub_id":"fa3a83a7-fbfd-11e5-b278-5baf54abaaa8","sub_index":12,"time_frame":"00:01:10,981 --> 00:01:12,920","to_time":72920,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":75794,"sub":"Này, Cal.","sub_id":"fa3af8d9-fbfd-11e5-9e12-0b2685d1c288","sub_index":13,"time_frame":"00:01:15,794 --> 00:01:17,627","to_time":77627,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":77629,"sub":"Mẹ kiếp, Kane.","sub_id":"fa3b46fb-fbfd-11e5-a77b-ffde2c111ac3","sub_index":14,"time_frame":"00:01:17,629 --> 00:01:19,229","to_time":79229,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":79231,"sub":"Đây là Alex. Chào, Alex.","sub_id":"fa3bbc2d-fbfd-11e5-a59e-0c9c51768e01","sub_index":15,"time_frame":"00:01:19,231 --> 00:01:21,755","to_time":81755,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":83549,"sub":"Ngài Kane, ngài làm gì ở đây thế?","sub_id":"fa3c315f-fbfd-11e5-8f33-b1e81cf6b4ba","sub_index":16,"time_frame":"00:01:23,549 --> 00:01:25,989","to_time":85989,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":86014,"sub":"Brown: Dễ thấy mà, \nchính phủ đã quyết định thuê","sub_id":"fa3c7f81-fbfd-11e5-a9e4-bf18c86c2f1e","sub_index":17,"time_frame":"00:01:26,014 --> 00:01:28,348","to_time":88348,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":88373,"sub":"cố vấn bảo an có nhiều vấn đề \nnhất xứ Vegas","sub_id":"fa3d1bc3-fbfd-11e5-9b16-8ea4b1b23351","sub_index":18,"time_frame":"00:01:28,373 --> 00:01:31,057","to_time":91057,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":91057,"sub":"để thanh tra cuộc chuẩn bị.","sub_id":"fa3d69e5-fbfd-11e5-8ccd-4e3e834fe332","sub_index":19,"time_frame":"00:01:31,057 --> 00:01:32,857","to_time":92857,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":92859,"sub":"Chúc mừng nhé. Anh thất bại rồi.","sub_id":"fa3e2d37-fbfd-11e5-859f-d6518a4b989d","sub_index":20,"time_frame":"00:01:32,859 --> 00:01:35,151","to_time":95151,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":95176,"sub":"Họ đang phong tỏa ban công à?","sub_id":"fa3e7b59-fbfd-11e5-ae54-4a0940456545","sub_index":21,"time_frame":"00:01:35,176 --> 00:01:38,577","to_time":98577,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":98602,"sub":"Đó là nơi dễ dàng đột nhập vào.","sub_id":"fa3ef08b-fbfd-11e5-b270-4641723f1d63","sub_index":22,"time_frame":"00:01:38,602 --> 00:01:39,971","to_time":99971,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":99996,"sub":"Từ độ cao 22 tầng sao? Thật nực cười.","sub_id":"fa3f179d-fbfd-11e5-a61e-8b3625f18946","sub_index":23,"time_frame":"00:01:39,996 --> 00:01:41,765","to_time":101765,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":101790,"sub":"Farid: Ngài Raqib được bảo vệ tốt hơn","sub_id":"fa3f8ccf-fbfd-11e5-892b-6fdc6631a658","sub_index":24,"time_frame":"00:01:41,790 --> 00:01:43,697","to_time":103697,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":103722,"sub":"cả Tổng thống Mỹ.","sub_id":"fa3fdaf1-fbfd-11e5-a7d9-a4a0a61649b7","sub_index":25,"time_frame":"00:01:43,722 --> 00:01:45,460","to_time":105460,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":105485,"sub":"À, điều đó nghe có tính an ủi thật, \ntrừ việc sáu Tổng thống bị bắn.","sub_id":"fa405023-fbfd-11e5-b19e-dfc260b4b100","sub_index":26,"time_frame":"00:01:45,485 --> 00:01:48,853","to_time":108853,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":109055,"sub":"Cũng còn một lối vào chưa được","sub_id":"fa409e45-fbfd-11e5-b11c-441f5fbb2708","sub_index":27,"time_frame":"00:01:49,055 --> 00:01:50,154","to_time":110154,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":110179,"sub":"trang bị bảo an ở bếp đấy.","sub_id":"fa40ec67-fbfd-11e5-a3d0-d2e8fea37938","sub_index":28,"time_frame":"00:01:50,179 --> 00:01:51,338","to_time":111338,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":111363,"sub":"Khóa lối đó đi.","sub_id":"fa413a89-fbfd-11e5-aa68-c6d09a1da1c1","sub_index":29,"time_frame":"00:01:51,363 --> 00:01:52,167","to_time":112167,"lang":"vi"},{"film_id":"vi_subtitle_the-player-season-1-episode-1","from_time":112192,"sub":"Không, với tất cả lòng tôn trọng, \ntôi không muốn bị lên lớp đâu.","sub_id":"fa4188ab-fbfd-11e5-b7ab-85e0a6aba520","sub_index":30,"time_frame":"00:01:52,192 --> 00:01:54,575","to_time":114575,"lang":"vi"}]